ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ติดตามชมสารคดีชุด คนชายขอบ คืนวันอาทิตย์ที่ 6, 13 และ 20 กันยายน 2563 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส

ท่ามกลางการเผชิญหน้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่กำลังก้าวไปสู่ยุคใหม่ สัมผัสเรื่องราวในมุมเล็กๆ วิถีการดำเนินชีวิต เสน่ห์ของอารยธรรที่แตกต่าง ซึ่งกำลังถูกคุกคามจากความเจริญในโลกวัตถุ และนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการแสวงหากำไรและผลประโยชน์เหนือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จากชีวิตจริงของคน 9 คน ที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกัน อนาคตที่เดินไปคนละเส้นทางเปรียบเสมือนแนวทางการใช้ชีวิตของผู้คนที่เข้าสู่ยุคใหม่ในแต่ละแบบ ซึ่งมีผลต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนในอนาคต

 

ติดตามชมสารคดีชุด คนชายขอบ คืนวันอาทิตย์ที่ 6, 13 และ 20 กันยายน 2563 เวลา 21.10 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส 
   

Teaser คนชายขอบ Season #1    
ตอนที่ 1 มอแกน ... ลมหายใจสุดท้าย

ตอนที่ 2 ห่วงคอวงสุดท้ายของกะยัน

ตอนที่ 3 โตนเลสาบในวันที่ปลาหายไป 

 

กว่า 25 ปีบนถนนสายสารคดี ผมได้พบผู้คนมากมายจากหลากหลายวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ แต่หลายปีที่ผ่านมาสิ่งต่างๆ เหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เราเริ่มสูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพที่ยากจะหยุดยั้ง การเดินทางของ Pale Blue Dot จึงได้เริ่มต้นขึ้น เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับคนกลุ่มเล็กๆ เหล่านี้ ที่ถูกเรียกรวมกันว่า คนชายขอบ เพื่อให้คนข้างนอกเข้าใจพวกเขา และรู้ความสำคัญว่า

คนชายขอบ คือ ส่วนหนึ่งของโลกใบนี้

และมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตนเช่นกัน 

 

 

สุเทพ กฤษณาวารินทร์ / ผู้กำกับและผู้ก่อตั้ง Pale Blue Dot

คลิกเพื่อ รับชมออนไลน์ หรือ รับชมย้อนหลังทุกตอน