ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ขอเชิญเข้าร่วมรับชม รับฟัง ออนไลน์ งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ในวันอังคารที่ 15 ก.ย. 63

ขอเชิญเข้าร่วมรับชม รับฟัง ออนไลน์ งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ในวันอังคารที่ 15 ก.ย. 63. เวลา 14.00-15.30 น.

ในหัวข้อ "จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data Virtual Collaboration ครั้งแรกของประเทศไทย

รับชมได้ผ่านทาง FB : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ ป้ายประชาสัมพันธ์