ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

“วันเพื่อนตาย” รวมตัวเพื่อนช่วยคิดชีวิตก่อนตายมหกรรมที่จะทำให้คุณเลือกเพื่อนช่วยคิดในการ “ตายดี” ได้ด้วยตัวคุณเอง

บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานมหกรรม วันเพื่อนตายรวมตัวเพื่อนช่วยคิดชีวิตก่อนตาย มหกรรมที่จะทำให้คุณเลือกเพื่อนช่วยคิดในการ ตายดีได้ด้วยตัวคุณเอง พร้อมทั้งร่วมรับฟังเวทีเสวนาในหัวข้อ ทีมสหวิชาชีพเพื่อนตายวาระสุดท้ายของชีวิตในวัoนเสาร์ที่ 12 .. 2563 ที่บริเวณโถงชั้น  1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เวลา 10.00 – 17.00 .

 

ความตาย”  เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และได้รับการดูแลในแบบที่เราต้องการเรามีสิทธิ์เลือกได้  การเดินทางระยะสุดท้ายเมื่อความเจ็บป่วยของเรา หรือคนที่เรารักเดินมาถึงทางตันไม่มีการรักษาใดจะเยียวยา หรือยื้อชีวิตไว้ได้ จิตใจของทั้งผู้ป่วยและญาติอาจสับสนและบอบช้ำเกินกว่าที่จะมองเห็นทางเลือกอื่นใดนอกจากนอนรอวันสุดท้ายของชีวิตในช่วงเวลานี้ จะดีไหม ถ้ามีเพื่อนช่วยคิดอยู่ข้างๆให้กำลังใจ ให้ข้อมูล ว่าเส้นทางสู่จุดหมายของการเดินทางครั้งนี้  มีทางเลือกอะไรบ้าง

 

เนื่องในวัน World Hospice and Palliative Care Day (WHPCA) หรือวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะสุดท้ายสากล บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อให้คนไทยรับรู้และเข้าถึงการบริการสาธารณะสุขที่จะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายที่ดีอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและองค์กรภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกันจัดมหกรรม วันเพื่อนตายรวมตัวเพื่อนช่วยคิดชีวิตก่อนตาย มหกรรมที่จะทำให้คุณเลือกเพื่อนช่วยคิดในการ ตายดีได้ด้วยตัวคุณเอง ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงการบริการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการรักษาแบบสหวิชา ดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็นการรักษาที่มีอยู่ในทุกโรงพยาบาล และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

 

ทั้งนี้สถานการณ์ของระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับคองในประเทศไทยนั้น จากข้อมูลของโครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในประเทศไทยที่จัดทำโดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำรวจสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 1188 แห่ง พบว่า มีการให้บริการดังกล่าวอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐเป็นส่วนมาก แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงเข้าไม่ถึงการรักษาแบบประคับประคอง เพราะขาดข้อมูล อีกทั้งแพทย์จำนวนไม่น้อยยังขาดความเข้าใจถึงประโยชน์การรักษาแบบเป็นทีมปรึกษาหรือสหวิชาชีพ

 

ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้เสียงของผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน ได้มีโอกาสส่งตรงถึงหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ำว่าการดูแลแบบประคับประคองเป็นสิ่งจำเป็นและต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ระดับพื้นที่ตามนโยบายที่ได้วางไว้ ในมาตรา 12 ของ พ...สุขภาพแห่งชาติ พ.. 2550 เราจึงได้จัดงานมหกรรม วันเพื่อนตายรวมตัวเพื่อนช่วยคิดชีวิตก่อนตาย ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 .. 2563 ที่บริเวณโถงชั้น  1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 – 17.00 .โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากอาทิ

 

●     ร่วมรับฟังเวทีเสวนาในหัวข้อทีมสหวิชาชีพเพื่อนตายวาระสุดท้ายของชีวิต”  โดยมีวิทยากรที่เข้าร่วมเสวนาดังนี้  , คุณไรรัตน์  รังสิตพล กรรมการบริหารบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด , ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ตัวแทนกรมการแพทย์ ,รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เเละหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ,พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี และ นางสรันรัตน์ วิริยะโยธิน ญาติผู้ผ่านประสบการณ์สูญเสียคุณพ่อเเละคุณเเม่ และได้ค้นพบการดูรักษาอย่างประคับประคอง

 

●     พบกับการร่วมเขียนความในใจเพื่อขอให้มี เพื่อนตายในวาระสุดท้ายของชีวิต  ผ่านบูธแผ่นป้าย

           อธิษฐานขอพร  เอมะ (絵馬)

●     ร่วมเสี่ยงเซียมซีเลือก เพื่อนตายผ่านแผ่นป้ายเซียมซีเพื่อนตาย อาทิ แพทย์ พยาบาล  นักจิตวิทยา องค์กรชีวามิตร ญาติ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้นำศาสนา โดยเซียมซีแต่ละใบจะมีการตั้งบอร์ดคำทำนายเพื่อนตายในแต่ละด้านให้ด้วย

 

●     พบกับการออกบูธให้คำปรึกษาเรื่องขั้นตอนในการเลือก ตายดีแบบตัวต่อของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในนามกลุ่มเยือนเย็น

 

●     ร่วมเก็บอาร์ซีลุ้นของรางวัลคู่มือเพื่อนตายภายในงาน
 

●     ร่วมรับชมโมเดลของสถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)ที่นำรูปแบบการดูแลแบบประคับประคองไปให้ผู้ป่วยได้เลือกใช้ในการรักษาในโรงพยาบาลในวาระสุดท้าย

 

●       ร่วมวางแผนการตายดีให้ตนเองด้วยการเขียนจดหมายวางแผนการตายในอนาคตหากพบว่าตัวเองเป็นโรคร้าย (Living Will)

 

●     ร่วมเล่นไพไขชีวิต ซึ่งเป็นไพ่ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถปรับทัศนคติและวางแผนเกี่ยวกับความตาย และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองก่อนเสียชีวิตอย่างมีคุณภาพได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ 080-970-7492 ,081-4768586