ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกขอให้สภาทนายความ ถอนชื่อนายอานนท์ นำภา ออกจากทะเบียนทนายความ

จากกรณีนายอภิวัฒน์ ขันทอง ได้ยื่นเรื่องขอให้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ลบชื่อนายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ออกจากทะเบียนทนายความ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามข่าวระบุว่า ในฐานะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และทนายความประจำสำนักกฎหมาย อ.อัมพร ณ ตะกั่วทุ่งและเพื่อน โดยให้เหตุผลว่านายอานนท์มีพฤติกรรมเข้าข่ายละเมิดข้อบังคับสภาทนายความฯ จากการปราศรัยที่มีเนื้อหายุยง ปลุกปั่น บิดเบือน และล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นั้น

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีสมาชิกเป็นนักกฎหมายและทนายความ และเครือข่ายที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมาย ทั้งการตรา การใช้ และการตีความกฎหมายบนพื้นฐานการเคารพหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน มีความเห็นว่าเห็นว่าคำกล่าวหาของนายอภิวัฒน์ ขันทอง ไม่มีพฤติการณ์อันสมควรที่จะให้มีการสอบสวนมรรยาททนายความตามพระราชบัญญัติทนายความฯ มาตรา 65 ดังนั้น สภาทนายความฯ จึงสามารถมีคำสั่งยกคำกล่าวหาได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมสอบสวนแต่อย่างใด

ในการนี้ สมาคมฯ จึงได้รวบรวมรายนามนักกฎหมาย ทนายความ ประชาชนที่ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนกว่า 260 กว่ารายนาม ที่สนับสนุนให้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกคำร้องของนายอภิวัฒน์ ขันทอง กรณียื่นหนังสือให้สภาทนายความฯ ถอนชื่อนายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ออกจากทะเบียนทนายความ โดยทนายความบางส่วนที่ร่วมลงนามจะเดินทางเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกพร้อมกับรายนามที่ได้รวบรวมไว้ ต่อนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สมาคมฯ จึงขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าว การยื่นจดหมายเปิดผนึกฯ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น และติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาของคดีได้ที่ Facebook page: Human Right Lawyers Association
 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร./แฟ็กซ์ : 02-275-3954
--------------
Human Rights Lawyers Association (HRLA)
109 Soi Sitthichon  Suthisarnwinichai Rd. Samsennok, 
Huaykwang, Bangkok Thailand 10310
Tel./ Fax : 662-275-3954