ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

วาทกรรม "ชังชาติ"

วาทกรรม "ชังชาติ"


มาแรงแซงทุกโค้งกับข่าว ผบ.ทบ. ตำหนิขบวนการเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาวที่เรียกร้อง ประชาธิปไตย การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า “ชังชาติ”

มันน่าตกใจมากที่บ้านเมืองเรากลับไปสู่ยุคของความมืดมนตกต่ำทางทัศนคติ ในเรื่องการเมือง ประชาธิปไตยอีกระลอก ทั้งๆ ที่บทบาทผู้นำทหาร ผู้นำปกครองหรือตำรวจ เป็นบทบาทเสาหลักค้ำฐานะรัฐ เป็นบทบาทของที่มีอำนาจและดูแลอำนาจนั้น เพื่อความผาสุข เสมอภาคและอยู่ร่วมกันอย่างพึงพอใจ ในฐานะ บทบาทของตน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกองทัพ ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครอง หรือข้าราชการประจำต่างๆ

แล้ววันนี้ คนเหล่านี้ กำลังหน้าที่ อะไร ?

การเล่นเกม ปลุกปั่นกระแสสังคม ให้คล้อยตาม ให้ได้รับกระแสนิยม ถือว่าพอเข้าใจและเป็นแนวทางของสังคม การเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพราะนั่นคือ บทบาทของนักการเมือง ซึ่งกว้าและมีหัวใจสำคัญ อยู่ที่กระแสนิยมประชาชน แต่การณ์นี้ กลับมาเป็นผู้นำทหารซึ่งไม่เหมาะสม เพราะผู้นำทหาร ตำรวจ พนักงานฝ่ายปกครองนั้น เป็นเสาหลักคอยค้ำจุนฐานะของรัฐ คอยรักษาความมั่นคง คอยรักษาหลักการและอุดมการณ์ระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่ออกมาเล่นเกม สร้างวาทกรรมแบ่งแยก ทำลายขบวนการประชาชน ที่เรียกร้องประชาธิปไตย

ข้อเท็จจริง ที่ประเทศนี้ ยังคงสภพแบบนี้ คือ การปลูกฝัง การสร้างวาทกรรมทำลาย การทำให้แตกแยกแล้วปกครอง ยังคงใช้อยู่ในตราบปัจจุบัน ในประเทศนี้ และยังคงอยู่ในทัศนะ ชนชั้นปกครอง ที่มองประชาชน ว่าไม่เคยซื่อสัตย์ พร้อมจะทำร้าย หักหลัง ยึดอำนาจ หรือแข็งข้อแข็งขืน เนรคุณแผ่นดิน ดังนั้น ผู้นำประเทศนี้ แทบทุกยุค ทุกสมัยจึงพยายาม ตรวจตรา ตีตรา สร้างวาทกรรมใหม่ๆ ออกมาปลุกกระแสและกำจัด คนที่ฝ่ายอำนาจมองว่าเป็นภัยคุกคาม

ทำให้ประเทศนี้ ง่อย เปลี่ย จำนน และหัวอ่อนเชื้อฟัง ทั้งๆ หากมองตามบทบาท หน้าที่ ภารกิจแล้ว คำพูดประมาณนี้ ไม่ควรออกจากปากผู้นำ อย่างทหาร ตำรวจหรือ ฝ่ายปกครอง เพราะความตั้งใจ ความคาดหวังต่อการเคลื่อนไหวของเด็กๆ เยาวชนคนหนุ่มสาวนี้นั้น เรียบง่าย งดงามและไม่ได้ซับซ้อน การเอ่ยว่า ชังชาติ หรือ ล้มสถาบัน หรือ เนรคุณ แผ่นดิน ที่ ผบ.ทบ. เอ่ยมา จึงเสมือนเป็นการทุบตีลงที่ความแตกแยกร้าวฉานสู่หัวใจคนรุ่นใหม่ แบบแรงๆ ตรงๆ

ผมแค่อยากบอกว่า คนรุ่นเก่า นั้น มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างหรือวางรากฐานให้คนรุ่นใหม่ ได้ทำต่อในสิ่งที่คนรุ่นใหม่ สนใจ มองเห็น และเชื่อว่า มีคุณค่า มีความหมาย ดังนั้น การปิดกั้น ทำลาย และ ดึงอนาคตให้ถอยหลัง นั้น คือการทำร้ายต่ออนาคตของตัวเอง