ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ไม่ต้อนรับ ผีวีระกร ผีพรมงคล และคณะอนุกรรมาธิการการจัดการน้ำ สภาผู้แทนราษฎร

ประกาศ

คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

ไม่ต้อนรับ ผีวีระกร ผีพรมงคล และคณะอนุกรรมาธิการการจัดการน้ำ สภาผู้แทนราษฎร

            ตามที่มีข่าวว่าคณะอนุกรรมาธิการการจัดการน้ำ ที่มีนายวีระกร คำประกอบ เป็นประธาน และผู้แทนกรมชลประทาน จะมาลงพื้นที่ที่ตำบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เพื่อหารือเรื่องการจัดการน้ำโดยเสนอมาว่าจะสร้างเขื่อนบนแม่น้ำยมแบบขั้นบันไดทั้งหมด 7 เขื่อนในจังหวัดแพร่นั้น คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ ขอประกาศว่า เราไม่ต้อนรับคณะของพวกท่าน และจะไม่ให้ความร่วมมือใดๆ ทั้งสิ้น

            สามสิบกว่าปีที่ผ่านมา เราได้หาทางออกร่วมกันมามากพอแล้ว จนได้ข้อสรุปจัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับทุกหน่วยงานราชการมาแล้ว มาวันนี้คณะอนุกรรมการเรื่องน้ำของรัฐสภาที่มีนายวีระกรเป็นประธานร่วมกับกรมชลประทาน สร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาสร้างความแตกแยกให้กับชาวบ้านและชุมชนอีกแล้ว โดยการเสนอแผนการสร้างเขื่อนแบบขั้นบันได (เฉพาะจังหวัดแพร่ 7 เขื่อน) เราจึงมีมติว่าไม่ต้อนรับไม่ให้ความร่วมมือใดๆทั้งสิ้นกับคณะพวกท่านที่ไม่เคารพข้อตกลงเดิมที่ทำกันมาก่อนหน้านี้

            เรายืนยันสนับสนุนการจัดการน้ำขนาดเล็กตามลำน้ำสาขากระจายทั่วทั้งลุ่มน้ำยม ที่เรียกว่า “สะเอียบโมเดล” เรายอมให้ท่านศึกษาอ่างแม่สะกึ๋นสอง และอ่างห้วยเป้า มานานนับปีแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง มาวันนี้ พวกท่านมาขอหารืออีก 7 เขื่อนกั้นแม่น้ำยม ในจังหวัดแพร่ พวกท่านเป็นเด็กอมมือหรือไงจะเอานั่นเอานี่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เคารพข้อตกลงเดิมที่ได้ทำสัญญากันไว้

            นับต่อแต่นี้ พวกท่านและคณะไม่ต้องมาหารือกับพวกเราอีกแล้ว เราหมดศรัทธานักการเมืองขี้วอกและกรมชลประทานสัปปะหลี้อย่างพวกท่านแล้ว และหากยังดึงดันจะเข้ามาสร้างภาพสร้างพิธีกรรมให้ครบตามกระบวนการของพวกท่านก็เกิดปัญหาขึ้นแน่ เรายืนยันที่จะไม่ให้ความร่วมมือใดๆ ทั้งสิ้น

            สำหรับกรมชลประทาน หากท่านยังเล่นเป็นเด็กนักการเมืองเลียแข้งเลียขานักการเมืองเพื่อหวังขึ้นเป็นอธิบดีกรมชลอยู่อย่างนี้ ต่อไปก็ไม่ต้องมาสะเอียบอีก เราจะไม่ให้ความร่วมมือและจะมีมาตรการตอบโต้ทั้งกรมชลประทานและนักการเมืองอย่างพวกท่านอย่างสาสมต่อไป

ด้วยจิตรคารวะ

คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

ประกาศ ณ บ้านดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563