ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ศรีสุวรรณร้อง รมว.กท.อุตฯ จังหวัดโคราชปล่อยให้ทำโรงงานเกลืออย่างผิดกฎหมาย

 

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า สมาคมฯได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ว่า มีการปล่อยปละละเลยให้ผู้ประกอบการโรงงานสูบน้ำเกลือใต้ดินและหรือทำเกลือสินเธาว์ ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรการที่ทางราชการกำหนด ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ทั้งๆที่รัฐได้กำหนดให้กิจการประเภทนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 103 (1) (2) ที่จะต้องมีการขออนุญาตจากรัฐก่อนประกอบการโดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่และผู้ว่าราชการจังหวัด (รับมอบอำนาจ) เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตและควบคุมการประกอบการตาม พรบ.โรงงาน 2535

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าว พบว่ามีโรงงาน 2 ใน 4 โรง ซึ่งหนีมาจากอำเภอพระทองคำ ที่ถูกศาลปกครองสูงสุดพิพากษาสั่งปิดไปเมื่อปี 2559 ในคดีที่ อ.1188/2559  มาซื้อกิจการที่ ต.สำโรง แล้วเร่งรีบดำเนินการผลิตเพื่อถอนทุน แต่มิวายถูกชาวบ้านฟ้องคดีในศาลอีก จึงไม่สนใจที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ 26 ข้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด อาทิ ใช้กำลังการผลิตเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด บ่อสูบน้ำเกลือใต้ดินอยู่ใกล้สาธารณสมบัติทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2068 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 182 ไร่(อ่างจ่าสาม) บ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้อุปโภคบริโภค และเขตชุมชนในระยะน้อยกว่า 300 เมตร ไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายความเค็มลงสู่แหล่งน้ำและพื้นที่การเกษตร เพื่อลดผลกระทบการทำลายแหล่งน้ำ โดยพบว่าการตากหรือต้มเกลือหรือการทำเกลือให้แห้ง ไม่ได้ดำเนินการบนลานปูนซีเมนต์ที่รองรับด้วยพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ และไม่มีคันทำนบดินโดยรอบพื้นที่ประกอบกิจการให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. ความกว้างของสันคันทำนบดินไม่น้อยกว่า 50 ซม. แต่อย่างใด ไม่มีการสร้างคูรับน้ำซึ่งปูรองด้วยพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึมและแพร่กระจายของน้ำเสีย และยังมีการยึดถือครอบครองทางสาธารณะเป็นของตนอีกด้วย

นอกจากนั้นลานตากเกลือ ไม่มีบ่อกักเก็บน้ำเสียที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ลานตากโดยยกคันดินโดยรอบสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. พื้นที่และผนังบ่อไม่มีการปูรองด้วยพลาสติกป้องกันการรั่วซึมของน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียซึมแพร่กระจายออกไปนอกบ่อกักเก็บแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ในช่วงที่มีฝนตกหนักจะเกิดการชะล้างตะกรันและเศษเกลือไหลปนเปื้อนไปยังอ่างจ่าสาม ซึ่งเป็นอ่างน้ำสาธารณะประโยชน์ของชุมชนและอยู่ใกล้โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ซึ่งไม่สามารถนำน้ำในอ่างมาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคได้เพราะมีการปนเปื้อนเกลือและมีความเค็มมาก นั่นเอง

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง รมว.อุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการเอาผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช้อำนาจในการดำเนินการเอาผิดและดำเนินคดีกับผู้ประกอบการดังกล่าว ฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด