ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ผลสอบ อ.บ.ต.ดงมะไฟ ออกแล้ว! พบมีมูลความผิดจริง! ชาวบ้านรุดยื่นหนังสือ ขอระงับการพิจารณาใบอนุญาตใช้ป่าสงวนฯ และการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินปูน

 

 

วันนี้ 11 มิถุนายน 63 เวลา 11.00 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ประมาณ 10 คน ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู เพื่อขอให้ยกเลิกการต่อใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด และขอให้ระงับ/ยุติกระบวนการและขั้นตอนในการอนุมัติ/อนุญาตทั้งหมดเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีการดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างถูกต้อง

และได้ยื่นหนังสือต่ออุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอให้ยกเลิกคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 27221/15393 ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ และยุติกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาต่ออายุประทานบัตรทั้งหมด

เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้จัดประชุมสภา อ.บ.ต. ดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรดน์ และได้มีมติเห็นชอบอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมืองแร่ ซึ่งมติดังกล่าวนั้นเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และล่าสุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า การดำเนินการและการมีมติเห็นชอบดังกล่าวมีมูลความผิดจริง

โดยในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.หนองบัวลำภู มาเป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มารับหนังสือจากชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ โดยทางเจ้าหน้าที่ไม่มีการพูดคุยหรือหารือ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

นายไพฑูรย์ วงค์คำจันทร์ ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ได้กล่าวว่า “26 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองและโรงโม่หินในพื้นที่มาตลอด และพวกเราก็ได้คัดค้านเรียกร้องให้หยุดทำเหมืองมาตลอดเหมือนกัน ล่าสุดสภา อ.บ.ต.ดงมะไฟ ได้จัดประชุมสภาพร้อมทั้งมีมติเห็นชอบอนุญาตให้บริษัททำเหมืองในเขตป่าสงวนต่ออีก ซึ่งมตินั้นก็ยังเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และที่สำคัญผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ออกมาแล้วว่า การมีมติเห็นชอบของ สภา อ.บ.ต.ดงมะไฟ มีมูลความผิดจริง ดังนั้นต้องยกเลิกการต่อใบอนุญาตเข้าใช้ป่าสงวนและยกเลิกคำขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมือง”

ทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไม่มีการพูดคุยหรือหารือ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่ได้ใส่ใจในการแก้ปัญหาและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนเลยแม้แต่น้อย ทั้งที่ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งจากทางจังหวัด ได้ตรวจพบมูลความผิดของ อ.บ.ต. ดงมะไฟอย่างชัดเจน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงควรรีบดำเนินการระงับยับยั้งกระบวนการพิจารณาใบอนุญาตต่างๆ ที่นำมติ อ.บ.ต. ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้ไปใช้ประกอบการยื่นคำขอทั้งหมด เพื่อไม่ให้มีการออกใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ และการต่ออายุประทานบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกครั้ง