ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวพะเยาร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน-ป.ป.ช.สิ้นหวังผู้ว่าฯละเลยจัดการโรงงานปล่อยน้ำเสีย

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า มีประชาชนชาวตำบลเชียงบาน ตำบลน้ำแวน และตำบลทุ่งผาสุก จำนวนมากร้องเรียนมายังสมาคมฯเพื่อขอให้ช่วยเป็นธุระในการประสานงานและฟ้องคดีเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีการปล่อยปละละเลยของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดปล่อยให้โรงงานผลไม้ดอง ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ปัญหากลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปัญหากลิ่นเหม็นจากควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง จนชาวบ้านเคยรวมตัวกันกว่า 300 คน พร้อมถือป้ายประท้วงและประกาศขายบ้านเพื่อหนีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงที่ถูกปล่อยจากบริษัทฯ ซึ่งชาวบ้านทนกันมาหลายปี โดยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2559 มีทั้งกลิ่นเหม็นและปลาตายเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การร้องเรียนและชาวบ้านก็เคยรวมตัวในเรื่องนี้มาแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และเป็นปัญหาสะสมเรื่อยมา

ปัญหาดังกล่าว เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปในระดับท้องถิ่น และในระดับจังหวัด แต่ก็ไม่มีใครกล้าลงดาบปิดโรงงานดังกล่าวได้ แม้จะมีการออกหนังสือเตือนแล้วหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน ที่คนทั้งประเทศกล่าวชมว่าเก่งกล้าสามารถและเป็นคนตรงนั้น แต่กลับโรงงานนี้ กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงงานนี้แต่อย่างใด ไม่รู้ว่าเส้นใหญ่มาจากไหน

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงจะนำความไปร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ตรวจสอบและเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสั่งปิดโรงงานดังกล่าวเสีย และจะนำความไปร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ไต่สวนสอบสวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ว่าฯพะเยาด้วยว่า มีพฤติการณ์ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่

โดยสมาคมฯและตัวแทนชาวบ้านจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 62 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ห้อง 502 ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ อาคาร B และหลังจากนั้นจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ในวันเดียวกันเวลา 13.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี และหากการร้องเรียนนี้ไม่เป็นผล สมาคมฯจะยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด