ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

เปิดตัวโครงการ First Pin “ปักหมุดจุดเผือก” ร่วมค้นหาเส้นทางเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ หรือในชุมชน พร้อมเรียนรู้การปักหมุด จุดเผือก ผ่านเครื่องมือ Google Map

ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ First Pin “ปักหมุดจุดเผือกร่วมค้นหาเส้นทางเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ หรือในชุมชน พร้อมเรียนรู้การปักหมุด จุดเผือก ผ่านเครื่องมือ Google Map เพื่อใช้รวบรวมเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.. 2562

เวลา 12.30 – 18.00 . ณ โรงแรมเอทัส ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต

 

คุณคิดว่ากรุงเทพปลอดภัยดีสำหรับคุณแล้วหรือไม่ ???? หรือคุณเดินในตรอกซอกซอยเปลี่ยวๆ แล้วต้องระวังหลังตลอดเวลาหรือเปล่า ?????  หากคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นเราขอชวนคุณมางานนี้กับเรา กิจกรรม First Pin ‘ปักหมุด จุดเผือกพบกับการกลับมาอีกครั้งของ ทีมเผือกกับภารกิจครั้งสำคัญเพื่อค้นหาพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในเมืองใหญ่และร่วมกันสร้างเมืองปลอดภัย ผ่านเครื่องมือ google maps ในกิจกรรม First Pin ‘ปักหมุด จุดเผือก’  ครั้งแรกของกรุงเทพมหานครที่ทีมเผือกกว่า 50 ชีวิตจะจับมือกับตัวแทนชุมชนที่มีพื้นที่เสี่ยงในกทม.ร่วมกันสะท้อนประสบการณ์การเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในตรอกซอกซอยของเมืองใหญ่ พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบและค้นหาเส้นทางเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ หรือในชุมชน และเรียนรู้การปักหมุด จุดเผือก ผ่านเครื่องมือ Google Map เพื่อใช้รวบรวมเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ตลอดระยะเวลา กว่า 1 ปีที่เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (Safe Cities for Women) ได้รณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะภายใต้ชื่อโครงการ ถึงเวลาเผือกที่มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ทีมเผือกแล้วกว่า 800 คน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาขานรับและปรับเปลี่ยนความปลอดภัยบนระบบขนส่งสาธารณะเพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศที่จะเกิดขึ้นกันอย่างหลากหลาย

 

อย่างไรก็ตามนิยามเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงขององค์การแอ็คชั่นเอด (Action Aid) นอกจากการให้ความสำคัญกับการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะแล้วยังได้ให้ความสำคัญกับการคุกคามทางเพศผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะพื้นที่บนท้องถนนและตรอกซอกซอย หรือที่เรียกว่า “Street Harrasment” โดยการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงบนท้องถนนและตรอกซอกซอยนอกจากจะสร้างความไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของผู้หญิงแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะฉุดรั้งความก้าวหน้า การปิดโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้หญิงในหลากหลายมิติอีกด้วย

 

ทั้งนี้จากสถิติที่องค์การแอ็คชั่นเอด (Action Aid) ได้ทำการสำรวจเหตุคุกคามทางเพศของผู้หญิงในวัยนักศึกษาและวัยทำงาน 20 เมืองทั่วโลกพบว่าทุก ๆ 15 วินาทีผู้หญิงในเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลเจอกับการคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะ ในส่วนของกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียผู้หญิงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เคยเจอกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะและในส่วนของประเทศอังกฤษมีผู้หญิงเคยเจอกับเหตุการณ์คุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะมากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยเองนั้นมีสถิติที่น่าสนใจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ระบุว่ากรุงเทพมหานครมีจุดเสี่ยงมากถึง 217 จุด

 

จากสถิติทั้งหมดดังกล่าวนี้เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงซึ่งประกอบด้วย องค์การ แอ็คชั่นเอด (Action Aid)  แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล   เครือข่ายสลัมสี่ภาค  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  Shma SoEn Urban Creature  Big Trees จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาปนิก นักผังเมือง เครือข่ายคนเมือง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดตัวโครงการ ปักหมุดจุดเผือกเพื่อชวนประชาชนร่วมกันออกเดินทางสำรวจค้นหาจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษาทั่วกรุงเทพมหานคร พัฒนาต้นแบบแผนที่ จุดเผือก Map” จากเสียงของประชาชน

 

เพื่อให้ผู้หญิงได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการระแวดระวังภัยการคุกคามทางเพศที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง และให้ประชาชนได้ร่วมเป็นทีมเผือกในการเฝ้าระวังเพื่อช่วยสอดส่องในพื้นที่จุดเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้ยังจะนำฐานข้อมูล จุดเผือก Map” เสนอต่อผู้ว่ากรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในพื้นที่จุดเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.. 2562 นี้ที่ โรงแรมเอทัส ซอยร่วมฤดี เวลา 12.30 – 18.00 . เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงจึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว โดยสื่อมวลชนจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานดังนี้

 

●     กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม โดย ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และตัวแทนเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง

 

●     ร่วมรับฟังการสะท้อนประสบการณ์การเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในตรอกซอกซอยของเมืองใหญ่ของทีมเผือกกว่า 50 ชีวิตและตัวแทนชุมชนที่มีพื้นที่เสี่ยงในกทม.

 

●     ร่วม เวิร์คช็อปออกแบบและวางแผน ปักหมุด จุดเผือกจากพื้นที่เสี่ยงและจากประสบการณ์การเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะของทีมเผือกและตัวแทนชุมชนพื้นที่เสี่ยงในกทม.พร้อมทั้งทำความรู้จักโครงการ เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงและรับฟังความสำเร็จและความก้าวหน้าและที่มาที่ไปของโครงการปักหมุดจุดเผือก

 

●     ร่วมเรียนรู้แนวคิดวิถีชีวิตของคนเมืองที่ทุกวันต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ พร้อมวิธีสังเกตจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ โดยทีมงานสถาปนิก นักผังเมือง และนักขับเคลื่อนเรื่องเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง

 

●     แบ่งกลุ่ม และร่วมเรียนรู้การใช้ google map เพื่อเป็นเครื่องมือในการปักหมุดจุดเผือกค้นหาจุดเสี่ยง

 

●     ออกเดินทางไปยังทางจักรยานลอยฟ้าสวนลุม-สวนเบญจกิตติ (สะพานเขียว) เพื่อทดลองค้นหาพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อม ปักหมุด จุดเผือกโดยใช้เครื่องมือ google map บริเวณทางจักรยานลอยฟ้าสวนลุม-สวนเบญจกิตติ  (สะพานเขียว) ร่วมกับชาวบ้านจากชุมชนซอยพระเจน ผู้อาศัยและใช้พื้นที่บริเวณทางจักรยาน

 

●     ร่วมกันปักหมุดจุดเผือกบนแผนที่กทม.ยักษ์  เพื่อแสดงเจตจำนงในการเป็นทีมร่วมค้นหาจุดเสี่ยงผ่านเครื่องมือ google map ในพื้นที่ของตนเอง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่โทร 080-970-7492 , 086-604-0939