ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Asia-Pacific Housing Forum 7th

Asia-Pacific Housing Forum 7th

การประชุมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้การต้อนรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมตัวกันทุกๆ 2 ปี เพื่อร่วมกันจัดการประเด็นต่างๆและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงส่งเสริมที่อยู่อาศัยราคาถูกที่สามารถจัดหาได้ในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนความเติบโตของเศรษฐกิจโดยในการประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5,000 คน

ไม่เพียงแต่ร่วมแบ่งปันแนวความคิดร่วมกันเท่านั้นแต่ยังนำเสนอมุมมองที่หลากหลายผ่านการประชุมและแนวทางที่น่าสนใจการประชุมนี้ได้รวมผู้นำทางธุรกิจ นักวางแผนนโยบาย นักวิชาการนักวางผังเมือง สถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนหลักจากองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร กลุ่มตัวแทนผู้บริจาคกิจการเพื่อสังคม องค์กรการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทเทคโนโลยีต่างๆองค์กรเพื่อเยาวชน นักวิจัย กลุ่มผู้สนับสนุนและอื่นๆที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดไว้ด้วยกัน

ในปี พ.ศ. 2562 การประชุมที่อยู่อาศัยระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จะจัดขึ้นที่โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของการประชุม

  • สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรด้วยกำลังในการบรรลุผลทางธุรกิจและสร้างความยั่งยืนผ่านที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำ
    ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
  • ให้ความตระหนักและสร้างข้อปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงบทบาทของที่อยู่อาศัยในการเป็นแรงผลักดันและความมั่นคงแก่มนุษยชนในการสร้างหลักปักฐาน
  • สนับสนุนผู้นำและผู้ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์และอิทธิผลของที่อยู่อาศัยผ่านการแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด

วันที่: 16-19 กันยายน 2562

สถานที่:  โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพมหานคร

ค่าใช้จ่าย:  https://bit.ly/2REdTEr

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.aphousingforum.org

ประสานงานเพิ่มเติม: Asia-Pacific Housing Forum Secretariat 253 Building, 12/F, 253 Sukhumvit Rd. (Asoke)

Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Email: info@aphousingforum.org

Tel: +66 (0) 2 664 0644