ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

คอร์สอบรมการปรึกษาแบบสร้างเสริมศักยภาพ

 

หลักสูตรอบรม
ทักษะการสื่อสารเพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้การปรึกษาแบบสร้างเสริมศักยภาพ
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา ถ.เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ

วิทยากรกระบวนการ
ครูย้ง พยงค์ศรี ขันธิกุล : ผู้บำบัดบาดแผลทางใจแก่ผู้ถูกกระทำรุนแรง
ครูหลี วรรณา บุญช่วยเรืองชัย : จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูหนึ่ง มนธิภา ยิ้มย่อง : การสื่อสารเพื่อแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

คอร์สสำหรับผู้ให้คำปรึกษา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ครู
• เรียนรู้การหนุนเสริมสร้างพลังชีวิตจากภายในจิตใจเพื่อการเติบโต
• เรียนรู้การสื่อสารที่เป็นบวกและความเป็นไปได้ใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
• เรียนรู้การสำรวจโลกภายในจิตใจผ่านอุปลักษณ์ภูเขาน้ำแข็ง
• เรียนรู้การตั้งคำถามเพื่อสำรวจโลกภายใน
• ฝึกการทำงานกับความโกรธและการจัดการความโกรธ
• ฝึกการให้คำปรึกษาและการวางแผนแก้ไขปัญหา
กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย การบรรยาย กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม สานเสวนาแลกเปลี่ยน เกมเพื่อเรียนรู้ แบบฝึกหัด

รับสมัคร 24 คน
ค่าสมัคร
1,800 บาท เมื่อสมัครก่อนวันที่ 19 เมษายน 2562 (early bird)
2,200 บาท เมื่อสมัครหลังวันที่ 19 เมษายน 2562
รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง

โอนค่าสมัครได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 419 008 326 3 มนธิภา ยิ้มย่อง
ส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ LINE; montipayim หรือ 0816547676


จัดโดย
• มูลนิธิรอยยิ้มสู่เด็ก
• กลุ่มเพื่อนนักสังคมสงเคราะห์เชียงราย

หมายเหตุ ::: สำหรับการขอต่อใบอนุญาตของนักสังคมสงเคราะห์ เก็บค่าคะแนนได้ 10 คะแนน ในหมวดที่ 2 (ความรู้พื้นฐานทั่วไป)

ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ > https://docs.google.com/forms/d/1V2F86UVxwkprAAraobmYInlFWNxBNci2LI_guAER0Nc/edit
หรือติดต่อ หนึ่ง โทร./ไลน์ 0816547676