ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เรามีสังคมที่ดีขึ้น แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดี ลงทะเบียนมาร่วมงานนี้เลย

จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เรามีสังคมที่ดีขึ้น แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงดี ลงทะเบียนมาร่วมงานนี้เลย!
งาน "Youth Consultation" จะเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้พลังในตนเอง และร่วมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนากิจกรรม และขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนต่อไป โดยมี "ทีมมะขามป้อม" เป็นผู้นำกระบวนการ ที่รับรองว่าทุกคนจะได้สัมผัสความแตกต่างด้วยเทคนิคการละครโดยเฉพาะ
.
คุณสมบัติ
-นักกิจกรรมเยาวชนอายุตั้งแต่ 16-25 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และศาสนา
- มีความสนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน
*ถ้าใครเป็นสมาชิกแอมเนสตี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
.
กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ที่ https://buff.ly/2tE00eu
ปิดรับสมัคร วันที่ 8 มีนาคม 2562