ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Run for Love 9th Love is Sharing เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยด้วยใจอาสา ครั้งที่ 9

Run for Love 9th  Love is Sharing

เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยด้วยใจอาสา ครั้งที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรุงเทพฯ

เปิดขายบัตร วันที่ 18 พ.ย.61 - 5 ม.ค.62 หรือ เมื่อนักวิ่งจำนวนเต็ม

เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเห็นคุณค่า และมีหัวใจอาสาที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการให้และการแบ่งปันที่เป็นการฝึกฝนการทีหัวใจอาสาอย่างเป็นรูปธรรม

กำหนดการ

05.00 – 05.50 น.    ลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเสื้อรับเหรียญ)

06.00 – 06.20 น.    อบอุ่นร่างกาย

06.30 น.                 ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 10 กม.

06.40 น.                 ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 5 กม.

06.45 น.                 ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง  1.7 กม. (เยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี)

และ ปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ  1.7 กม.  (ไม่มีการแข่งขัน)

รูปแบบการจัดงาน (ความรัก การให้ การแบ่งปัน และเพื่อสุขภาพ)

 1. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ซึ่งประกอบด้วยการจัดการแข่งขัน
 • วิ่งระยะทาง 10 กม.
 • 5 กม.
 • วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.5 กม.
 • เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.5 กม.
 • วิ่งทีม 10 คน 5 กม.
 1. กิจกรรมแบ่งปัน  ร่วมแบ่งปันสิ่งของ “ที่ไม่ใช้แต่ยังมีคุณค่า” โดยมอบให้กับร้าน “ปันกัน” นำไปขาย และนำรายได้ไปเป็นทุนการศึกษาเด็ก
 2. บูธสุขภาพ, การเตรียมตัวออกกำลังกาย, การช่วยชีวิตฉุกเฉิน, กิจกรรมต่างๆ ของภาคีเครือข่าย

ประเภทการแข่งขัน

 1. วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. Over All ชาย 10 รางวัล / หญิง  10 รางวัล
 2. วิ่งมินิมาราธอน  5 กม.  Over All ชาย 10 รางวัล / หญิง  10 รางวัล
 3. วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน  12 ปี  1.7 กม.  ชาย/หญิง  ทุนการศึกษา  ชาย 5 รางวัล / หญิง  5 รางวัล
 4. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ  1.7 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)
 5. วิ่งทีม 10 คน 5 กม.  จำนวน 3 รางวัล  (ของรางวัลเป็นเสื้อ Finisher)

ค่าสมัคร

 1. วิ่ง 10 กม. / 5 กม. / เดิน 1.5 กม. คนละ 500 บาท
 2. เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  คนละ 350 บาท
 3. โปรโมชั่นพิเศษ    เฉพาะ   พ่อ แม่ และ ลูก เท่านั้น  1,200 บาท

*** ค่าจัดส่งเสื้อทางไปรษณีย์  100 บาท***

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ

เสื้อ  +  เหรียญ  +  ผ้าบัฟ

เลขบัญชีในการชำระเงินค่าสมัคร

ชื่อบัญชี  มูลนิธิหัวใจอาสา-โครงการ เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา

               ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

               เลขที่บัญชี  043-274854-1

ช่องทางในการสมัคร และติดต่อ

FB : Run for Love สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา

Email : volunteerheartf@gmail.com

https://www.vhf.or.th

มูลนิธิหัวใจอาสา

โทร.02-318-3959   มือถือ    085-900-0389, 087-010-0770