ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

เพื่อสังคมที่เป็นธรรม กับ ประยงค์ ดอกลำไย

เพื่อสังคมที่เป็นธรรม กับ ประยงค์ ดอกลำไย

 

นักพัฒนาที่มีอายุงาน 10 หรือ 15 ปี ขึ้นไป น้อยคนนักที่ไม่รู้จักชื่อนี้ “นายประยงค์ ดอกลำไย”  นักพัฒนาที่มากประสบการณ์การต่อสู้เรื่องป่าไม้ที่ดิน เรื่องสิทธิ ความเป็นธรรม ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ ประยงค์ ดอกลำไย เดินบนเส้นทางนี้มายาวนาน กว่า 25 ปี  จากครอบครัวชาวนา สู่รั่วมหาวิทยาลัย ก่อนออกมาผาดโผนชีวิตนักพัฒนา

นายประยงค์ ดอกลำไย เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มบ่มเพาะตนเองจากการเป็นนักกิจกรรมในมหาวิทยาลัย จากนั้นผันมาเป็นอาสาสมัคร มอส. ก่อนที่จะลุยงานเต็มตัวในฐานะนักพัฒนา หรือ NGOs ( Non Goverment Organization )


มองทัศนะของหนุ่มใหญ่ ที่กรำเคี่ยวงานมวลชนมายาวนานกว่า 25 ปีนั้น ลุ่มลึก ตรงประเด็น กับรากฐานปัญหาของสังคมไทยอย่างน่าสนใจ  อาทิ ประเด็นงานเคลื่อนไหว ประยงค์มองว่า

“ทำอย่างไรให้สาธารณะเข้ามามีส่วนร่วม มีความเชื่อ ว่าขบวนการเคลื่อนไหวของพี่น้อง ประชาชน สามารถใช้ควบคู่กับการเจรจาได้” 

“สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งมีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 มามันทำให้ปัญหาของพวกเราซึ่งเป็นปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ ถูกกลบด้วยกระแสทางการเมือง พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ข่าวก็ไม่มี เพราะว่าเวลาชุมนุมเราชุมชนได้แค่หลักพัน ขณะที่การชุมนุมของขั้วทางการเมืองคึกคักมากหลักหมื่นลหักแสน ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่รวมตัวกัน การเคลื่อนไหวของเราก็จะไม่มีพลัง”


เราควรจะร่วมมือการก่อตั้งองค์กรของประชาชนจริงๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง เอาประเด็นความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมเป็นตัวหลัก ซึ่งก็มีองค์กรประมาณ 7 องค์กรที่ตกลงร่วมมือกันจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ชื่อว่า ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ P Move ซึ่งหลักคือเราไม่อยากใช้คำว่า คนจน เพราะพอพูดว่าคนจน ก็จะมีปัญหาขึ้นมาว่า แค่ไหนคือจน คนจนทำไมมีรถปิ๊กอัพ ทำไมมีตู้เย็น คนจนทำไมมีทีวี เพราะฉะนั้นมิติของคนจนในสังคมไทย มันเหมือนว่าต้องเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยถึงจะจน เพราะฉะนั้นชนชั้นกลาง หรือเกษตรกรรายย่อย ที่พอจะมีฐานะ พอมีสตางค์เล็กน้อยก็ถือว่าไม่เป็นคนจน ก็เลยคิดว่าเราควรจะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของความเป็นธรรม ทั้งความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากผลกระทบจากโครงการของรัฐ และการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ อันนี้คือหลักของการจัดตั้งขึ้นมา”

 

ปัจจุบัน  ประยงค์ ดอกลำไย ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ
            -อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิชุมชน
            -คณะกรรมการประสานงานจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.)
            -ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ P Move
            -ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)

ส่วนผลงานตลอดชีวิตที่ผ่านมา นั้น ถือว่าโดดเด่นไม่น้อย  อาทิ

            -ผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
             -ผลักดันนโยบายการจัดการที่ดินโดยชุมชน ในรูปแบบโฉนดชุมชน
            -ส่งเสริม สนับสนุน ขยายแนวคิด หลักการบริหารจัดการที่ดินโดยชุมชน จนได้มีชุมชนได้ยื่นขอดำเนินการโฉนดชุมชน ทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง และใต้ จำนวน 435 ชุมชน
            -ผลักดันให้เกิดการยกร่างกฎหมายภาคประชาชน 3 ฉบับ คือร่าง พรบ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า, ร่างพรบ.ธนาคารที่ดิน และร่างพรบ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร
            -รางวัลสันติประชาธรรม เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ตามแนวทางอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ เนื่องในงานวันครบรอบ 69 ปี วันสันติภาพไทย 16 ส.ค. 2557
            -รางวัลด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน งาน Robinson Bright&Charm Awards 2014

                                    “”””””””””””””””””””””””คัดมาจาก

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/506761
http://www.thaicivilsociety.com/?p=content&id_content=60
www.labai.or.th