• บทบรรณาธิการ thaingo170261
  • บทบรรณาธิการ thaingo160261
  • ข่าวเด่น thaingo130261
  • บทบรรณาธิการ thaingo070261
  • บทบรรณาธิการ thaingo060261
  • บทบรรณาธิการ thaingo020261
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 27067269_1727393340624596_9176683586295519612_n
  • Uncategorized 25182330_556768367992524_2886971461696653397_o

ข่าวสมัครงานดูทั้งหมดPost Job +


ข่าวภาษาไทย

thaingo130261-1

มหกรรมวิชาการนานาชาติสู่การแลกเปลี่ยนรู้และภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอบคุณภาพจาก : http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=100&id=20937   ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ร่วมกับ  International Schools Network ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

thaingo060261-1

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย…เชิญผู้ที่สนใจร่วมงานเปิดตัว นิทรรศการภาพถ่ายสัญจร Exodus Déjà-Vu

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวและผู้ที่สนใจร่วมทำข่าวและร่วมงานเปิดตัว นิทรรศการภาพถ่ายสัญจร Exodus Déjà-Vu ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 ...

ข่าว, เนื้อหาทั่วไป

6

ขอเชิญชวนร่วมมาใช้สิทธิเสียง เข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. เพื่อทวงสิทธิ เสรีภาพที่ถูกยึดไป

January 15th | by admin

เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. เป็นต้นมาถึงเวลาประมาน 11.30 น. ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท่ามกลางอากาศและแสดงแดดอันร้อนระอุ กลุ่มiLaw ร่วมกับมูลนิธิ Heinrich-Böll-Stiftung ได้จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่งจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีเนื้อหาขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย บางฉบับ โดยมีกำหนดการดังนี้ กำหนดการงานแถลงข่าว ภาคประชาชนจับมือเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ/คำสั่ง ...
Back to Top ↑