• บทบรรณาธิการ thaingo040461
  • ข่าวภาษาไทย กองทัพกับการเมือง
  • ข่าวเด่น thaingo280361
  • ข่าวเด่น Still from 'The Stuff of Life' showing simulated waterboarding torture. 'The Stuff of Life' is a film produced for AIUK as part of a campaign against the CIA's detention and interrogation programme which AI believes amounts to torture and degrading treatment contravening Article 3 of the Third Geneva Convention – which prohibits the humiliating or degrading treatment of prisoners of war.
  • ข่าวเด่น thaingo230361-1
  • บทบรรณาธิการ thaingo230361
  • บทบรรณาธิการ thaingo100361
  • บทบรรณาธิการ thaingo070361-3

ข่าวสมัครงานดูทั้งหมดPost Job +


ข่าว, เนื้อหาทั่วไป

6

ขอเชิญชวนร่วมมาใช้สิทธิเสียง เข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. เพื่อทวงสิทธิ เสรีภาพที่ถูกยึดไป

January 15th | by admin

เช้าวันนี้เวลา 09.00 น. เป็นต้นมาถึงเวลาประมาน 11.30 น. ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท่ามกลางอากาศและแสดงแดดอันร้อนระอุ กลุ่มiLaw ร่วมกับมูลนิธิ Heinrich-Böll-Stiftung ได้จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่งจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีเนื้อหาขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย บางฉบับ โดยมีกำหนดการดังนี้ กำหนดการงานแถลงข่าว ภาคประชาชนจับมือเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ/คำสั่ง ...
Back to Top ↑