• ข่าวเด่น thaingo100860-2
  • ข่าวเด่น thaingo100860
  • ข่าว, เนื้อหาทั่วไป 20170726_
  • ข่าวเด่น thaingo300660
  • ข่าวเด่น thaingo260660-7
  • ข่าวเด่น thaingo260660-6
  • ข่าวเด่น thaingo260660-5
  • ข่าวเด่น thaingo260660-4

ข่าวสมัครงานดูทั้งหมดPost Job +


ข่าวประชาสัมพันธ์

cover-10-oct-2016

วันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป

เรียน พี่น้องสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจทุกท่าน เนื่องด้วยในวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป (World Day against the Death Penalty) ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความเข้าใจเรื่องโทษประหารชีวิตซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ...

ข่าว, เนื้อหาทั่วไป

20170726_

ภาคประชาสังคม เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย

August 3rd | by admin

ภาคประชาสังคม เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัย   สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม สมาคมบ้านปันรัก และโครงการสานพลังนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ  ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ “ WE ARE CSO ” ใครๆ ก็เป็นได้   เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ด้านต่างๆ โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ...
Back to Top ↑