• ข่าวภาษาไทย thaingo081058-1
  • สิทธิชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ thaingo081058
  • ข่าวภาษา -ไทย thaingo070956-1
  • การเมือง thaingo070956
  • ข่าวเด่น thaingo190858
  • Uncategorized thaingo090858

ข่าวสมัครงานดูทั้งหมดPost Job +

Organization : WWF Thailand
Date : 9 Oct 2015

Organization : Shoklo Malaria Research Unit (SMRU)
Date : 9 Oct 2015

Organization : Shoklo Malaria Research Unit – SMRU
Date : 9 Oct 2015

Organization : International Rescue Committee
Date : 9 Oct 2015

Organization : มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์
Date : 9 Oct 2015

Organization : Agricultural and Food Marketing Association for Asia and the Pacific (AFMA)
Date : 8 Oct 2015

Organization : Protection International (PI)
Date : 7 Oct 2015

Mekong ICT Camp 2015 is now open for application

ข่าวประชาสัมพันธ์

thaingo020958

เสวนาทางวิชาการ “วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฯ 2558 กับทิศทางการปฏิรูปการเมืองไทย:ทางออกหรือทางตัน”

  วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ...

ข่าว, เนื้อหาทั่วไป

Untitled-1

CASCAP ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จัด “อัลตร้าซาวด์สัญจร” พบผู้สงสัยเป็ นมะเร็งท่อน้าดี 7รายจากชาวบ้าน 400 ราย

September 28th | by webmaster thaingo

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทร CASCAP ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จัด “อัลตร้าซาวด์สัญจร” พบผู้สงสัยเป็ นมะเร็งท่อน้าดี 7รายจากชาวบ้าน 400 ...
Back to Top ↑