• ข่าวเด่น thaingo170559-1
  • ข่าวเด่น thaingo170559
  • ข่าวเด่น thaingo160559-2
  • ข่าวเด่น thaingo160559
  • ข่าวเด่น thaingo090559-2
  • ข่าวเด่น thaingo050559-2
  • ข่าวเด่น thaingo050559
  • ข่าวเด่น thaingo270459

ข่าวสมัครงานดูทั้งหมดPost Job +

Organization : FIDH / International Federation for Human Rights
Date : 24 May 2016

Organization : กลุ่มงานป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Date : 24 May 2016

Organization : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
Date : 24 May 2016

Organization : องค์กรแคร์แมท เชียงใหม่
Date : 24 May 2016

Organization : APCDFoundation
Date : 24 May 2016

Organization : International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Date : 24 May 2016

Organization : Australia–Asia Program to Combat Trafficking in Persons
Date : 23 May 2016

Organization : โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
Date : 23 May 2016

Organization : Amnesty International Thailand
Date : 23 May 2016

Organization : Raks Thai Foundation – มูลนิธิรักษ์ไทย
Date : 23 May 2016

Mekong ICT Camp 2015 is now open for application

ข่าวภาษาไทย

thaingo160559-3

จดหมายชาตินิยมเหมืองทอง

เลิศศักดิ์คำคงศักดิ์ ๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙   นับว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายอย่างยิ่งที่รัฐบาลเผด็จการทหารคสช. มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคม๒๕๕๙สั่งให้หยุดดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัด (มหาชน)  บริเวณรอยต่อ๓จังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์และพิษณุโลกในสิ้นปีนี้และให้ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำรวมถึงคำขอต่ออายุประทานบัตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อื่นๆของประเทศด้วยสร้างความฮือฮาตื่นตกใจให้กับทั้งฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองและฝ่ายคัดค้านการทำเหมือง   เนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรีที่ปรากฎอยู่ในเอกสารข่าวของกระทรวงอุตสาหกรรมและหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุดที่นร๐๕๐๕/๑๖๘๘๕ลงวันที่๑๒พฤษภาคม๒๕๕๙สอดรับกันโดยแบ่งเป็นข้อๆดังนี้ ๑. ...

ข่าว, เนื้อหาทั่วไป

Untitled-1

CASCAP ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จัด “อัลตร้าซาวด์สัญจร” พบผู้สงสัยเป็ นมะเร็งท่อน้าดี 7รายจากชาวบ้าน 400 ราย

September 28th | by webmaster thaingo

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทร CASCAP ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จัด “อัลตร้าซาวด์สัญจร” พบผู้สงสัยเป็ นมะเร็งท่อน้าดี 7รายจากชาวบ้าน 400 ...
Back to Top ↑