ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Organization

You can introduce your organization here. FREE

Introduce organization
Oxfam Great Britain
Oxfam Great Britain
มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation
มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation
ไทยเอ็นจีโอ ThaiNGO
ไทยเอ็นจีโอ ThaiNGO