ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

นักวิจัย / Researcher

Post Jobs
Data Officer
14 Jan
Data Officer
Humanity & Inclusion (HI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 43
Deadline : 15 / February / 2022

A Research and Analysis Manager
14 Jan
A Research and Analysis Manager
The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 14
Deadline : 31 / January / 2022

Senior Monitoring Evaluation Accountability and Learning Officer
12 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 31
Deadline : 31 / January / 2022

Microbiology Laboratory Technician
12 Jan
Microbiology Laboratory Technician
Shoklo Malaria Research Unit

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 67
Deadline : 28 / February / 2022

Editorial Researcher (Entry - Mid Level)
10 Jan

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 88
Deadline : 18 / January / 2022

Research and Training Associate (Burmese and English Language)
5 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 540
Deadline : 17 / January / 2022

Senior Communications and Outreach Specialist & Senior Monitoring Evaluation and Learning (MEL) Specialist
5 Jan

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 108
Deadline : 19 / January / 2022

Program Officer
5 Jan
Program Officer
The Institute for HIV Research and Innovation (IHRI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 268
Deadline : 31 / January / 2022

Biostatistician
5 Jan
Biostatistician
The Institute for HIV Research and Innovation (IHRI)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 83
Deadline : 31 / January / 2022

Project Manager – International Research (full-time position)
28 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 745
Deadline : 30 / January / 2022

REQUEST FOR PROPOSAL :  Supply Chain Resilience and ESG for Manufacturing Sector for Cambodia, Thailand and Vietnam
23 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 12
Deadline : 31 / January / 2022

Video and Communications Consultant
21 Dec
Video and Communications Consultant
Research Triangle Institute: USAID's Health Research Program

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 234
Deadline : 31 / January / 2022

Technical Coordinator
21 Dec
Technical Coordinator
ASIA AND PACIFIC SEED ALLIANCE (APSA)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 238
Deadline : 31 / January / 2022

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance)
20 Dec
รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistance)
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 842
Deadline : 31 / March / 2022

Project and monitoring & Evaluation (M&E) Officer based in Surat Thani, Thailand
17 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 342
Deadline : 17 / January / 2022

รับสมัครพยาบาล นักวิจัย  ดูแลผู้สูงอายุ  หลายอัตรา
1 Dec
รับสมัครพยาบาล นักวิจัย ดูแลผู้สูงอายุ หลายอัตรา
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 6
Deadline : 31 / March / 2022

A Research and Analysis Manager
1 Dec
A Research and Analysis Manager
The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 33
Deadline : 31 / January / 2022

Editorials

View more

Lasted contents

View more