นักวิจัย / Researcher

Post Jobs
DEPUTY REGIONAL DIRECTOR - RESEARCH (2725)
21 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 19
Deadline : 21 / December / 2019

Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
21 Nov
Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 63
Deadline : 8 / December / 2019

Monitoring and Evaluation Officer based in Mae Sot, Thailand
20 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 122
Deadline : 31 / December / 2019

Surveillance and Monitoring Specialist
14 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 182
Deadline : 29 / November / 2019

Research analyst
14 Nov
Research analyst
HAND Social Enterprise

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 558
Deadline : 16 / December / 2019

Endline Survey
11 Nov
Endline Survey
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 465
Deadline : 22 / November / 2019

Senior Lawyer, Bangkok  (Thai National)
11 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 87
Deadline : 29 / November / 2019

Clinical Research Assistant C-FREE Study (5 positions)
25 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 742
Deadline : 30 / November / 2019

VOLUNTEERING / INTERNSHIP OPPORTUNITY Research and Development Officer -Impact Advisor (Chiang mai)
25 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 533
Deadline : 23 / November / 2019

Research and Development Officer -Impact Advisor (Bangkok)
25 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 766
Deadline : 23 / November / 2019

Research Coordinator - Impact Advisor (based in Chiangmai)
25 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 610
Deadline : 23 / November / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
24 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 850
Deadline : 10 / December / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
22 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ (The Non-Government Think Tank for National Strategies (Klang Panya))

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1303
Deadline : 10 / December / 2019

Senior Technical Specialist, Provider Performance Improvement (New Project : Better Health Programme)
22 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 68
Deadline : 1 / December / 2019

Research Nurse (Transgender Health)
18 Oct
Research Nurse (Transgender Health)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 271
Deadline : 30 / November / 2019

Research analyst
1 Oct
Research analyst
HAND Social Enterprise

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 1188
Deadline : 30 / November / 2019