ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Post Jobs
Research, Monitoring, Evaluation, and Learning (RMEL) Specialist (Network for Peace Project)
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 231
Deadline : 1 / November / 2019

Senior Technical Specialist (Better Health Programme)
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 152
Deadline : 1 / November / 2019

Partnership Manager (based in the IRC office either in Mae Sot or Mae Hong Son)
16 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 238
Deadline : 27 / September / 2019

Project Manager  Pattani, Thailand
13 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 35
Deadline : 15 / October / 2019

Digital Assistance Services (DAS) Project and Delivery Manager
12 Sep
Digital Assistance Services (DAS) Project and Delivery Manager
United Nations World Food Programme (WFP)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 36
Deadline : 25 / September / 2019

Assistant Coordinator - Basic Education Laos (Base in Chiang Mai)
12 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 610
Deadline : 30 / October / 2019

Project Manager - Thailand
11 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 447
Deadline : 22 / September / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
11 Sep
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 492
Deadline : 31 / October / 2019

Strategy & Planning Manager (ผู้จัดการด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน)
3 Sep

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 337
Deadline : 2 / October / 2019

Project Manager จำนวน 2 ตำแหน่ง
3 Sep

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 985
Deadline : 30 / September / 2019

รับสมัคร Producer
2 Sep
รับสมัคร Producer
บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียล อินโนเวชั่น จำกัด

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 272
Deadline : 31 / December / 2019

Program Manager (Key Population-Led Health Services)
28 Aug
Program Manager (Key Population-Led Health Services)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 218
Deadline : 28 / September / 2019

ผู้จัดการมูลนิธิ
26 Aug
ผู้จัดการมูลนิธิ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 3
Deadline : 26 / September / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
22 Aug
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 817
Deadline : 31 / October / 2019

Monitoring, Evaluation and Learning Specialist, USAID Thailand Counter Trafficking in Persons (Extended Deadline)
16 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 454
Deadline : 23 / September / 2019

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
8 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 996
Deadline : 31 / October / 2019

รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารงานทั่วไป (Deputy Director, Operations)
7 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 822
Deadline : 30 / September / 2019

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุน (Funding Opportunity: Improving Relations and Constructive Dialogue among Citizens to Reduce Drivers of Conflict in Thailand)