There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและครอบครัวภาคสนาม

เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและครอบครัวภาคสนาม

Organization : มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

ประกาศรับสมัครงาน “ด่วน”

มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

175  หมู่ 3 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยกลุ่มครูกัลยาณมิตรจังหวัดบุรีรัมย์และองค์การลาแชนเดอร์เลสปัวร์(ซี.ดี.อี)ประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ.2551  เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ ในจังหวัดบุรีรัมย์   เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหากำไร โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะยากลำบากและเปราะบางให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต  ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาการรอบด้านตามวัย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง  ในปัจจุบันมีโครงการบ้านพักพิงสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง 2 หลัง โครงการพัฒนาเด็กและครอบครัวในชุมชน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็ก ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

ขณะนี้ทางมูลนิธิฯมีความประสงค์เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและครอบครัวภาคสนามที่มีประสบการณ์เพื่อรองรับการขยายงานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคต  

 

  1. เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กและครอบครัวภาคสนาม  1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ  : มีทักษะและประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบากและเปราะบาง  โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้รับประโยชน์และชุมชนโดยรอบ อย่างน้อย 3 ปี, มีทักษะด้านการประเมินความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวแบบมีส่วนร่วม, สามารถดำเนินการประชุมเครือข่ายและกลไกชุมชนระดับตำบล และอำเภอได้, มีทักษะด้านการประสานงานและประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร  หากมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทหน้าที่  : รับแจ้งเหตุและทำการประเมินให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวอย่างมีส่วนร่วมและเหมาะสม, กำกับติดตามการช่วยเหลือและงานพัฒนาฟื้นฟูเด็กและครอบครัวทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่คืนสู่ครอบครัวเดิม,  ประสานงานภาคีเครือข่าย  ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรประชาสังคม, เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครอง และพัฒนาเด็กและครอบครัวให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การพึ่งตัวเองในระยะยาว       

 

คุณสมบัติจำเป็น : สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาพร้อมมีใบขับขี่

วุฒิการศึกษา :  ไม่จำกัดสาขา  หากมีวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน  : ตามวุฒิ, ประสบการณ์ และฐานเงินเดือนขององค์กร

 

ส่งใบสมัครงานและประวัติส่วนตัว /ประสบการณ์การทำงาน / จดหมายรับรองการผ่านงาน / จดหมายอ้างอิง   มายัง  มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  ทางอีเมล์เท่านั้น ที่…..

thapat@chainedelespoir.org, laong@chainedelespoir.org

เปิดรับสมัครตั้งแต่  วันนี้ ถึง  15 กรกฏาคม 2563  รับด่วน!!!

Contact : thapat@chainedelespoir.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 11 นักข่าวอาสา
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 10  ลาออก....
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่  9 สงครามเว็บบอร์ด
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
View more

Lasted contents

โชคชะตาสุราแช่ 2 ตอน รสชาติแห่งความรันทด ตะเปียงจู กะท้อน กะเจี๊ยบ
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 11 นักข่าวอาสา
โชคชะตาสุราแช่ 1 ตอน หอมกลิ่นความจริง
ศรีสุวรรณจ่อร้องกรรมาธิการ ป.ป.ช.สอบ ผช.รัฐมนตรีและพวกเหตุตั้งวิสาหกิจชุมชนมีพิรุธ
ศรีสุวรรณร้อง รมว.กท.อุตฯ จังหวัดโคราชปล่อยให้ทำโรงงานเกลืออย่างผิดกฎหมาย
View more