There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Database Programmer (เจ้าหน้าที่ออกแบบฐานข้อมูล)

Role Overview: ตำแหน่ง Database Programmer มีหน้าที่ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลทางคลินิกให้ได้ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่าย โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการรายงานผลการเก็บข้อมูล การดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลในระยะยาว รวมถึงสนับสนุนการจัดทำรายงานจากข้อมูลนั้นเพื่อส่งให้ผู้บันทึกข้อมูล นักวิจัย นักชีวสถิติ แหล่งทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่รวบรวมมาตอบคำถามงานวิจัยทางคลินิก มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และไม่มีข้อขัดแย้งกันเอง ตลอดจนมีความพร้อมส่งต่อให้แก่ผู้วิจัยใช้ในการจัดทำรายงานแก่ผู้ให้ทุน และนักชีวิสถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

 

Core Accountability & Responsibility:

1. ออกแบบฐานข้อมูลหรือระบบการจัดเก็บข้อมูลบนเว็ปไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ ให้ตรงกับแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามตัวตัวชี้วัดของแต่ละโครงการวิจัย

2. อธิบายวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล และระบบการเก็บข้อมูลบนเว็ปไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูล แก่ผู้บันทึกข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

3. ออกแบบรายงาน และดึงข้อมูลในระบบเพื่อออกรายงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้

4. จัดเตรียมข้อมูล ตามที่ผู้ใช้งานต้องการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

 

Qualifications and Experience:

1. ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านต่อไปนี้

- PHP Programming Language: Develop and Modification Existing Program

- Database Management: Design and Maintenance Database system, MySQL is a must.

- Javascript, Ajax and JQuery: Develop and Modification Existing Program

- App Server or PHP Web Server: Maintenance server

3. มีความรู้และทักษะในการใช้งานระดับสูงโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Access etc.) 

4. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดี

 

หากท่านสนใจสมัครงานดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) จดหมายสมัครงาน (cover letter) (2) ประวัติการทำงาน (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มายังอีเมล recruit@ihri.org (หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9958 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

Contact : recruit@ihri.org


ไอที / IT

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"