There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งฝ่ายการตลาดอินทรีย์

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งฝ่ายการตลาดอินทรีย์  จำนวน  1 ตำแหน่ง

         มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชาวนาและเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มชาวนาที่ประสบปัญหาหนี้สินและมีความสุ่มเสียงในการสูญเสียที่ดินที่มีอยู่จำนวนมาก โดยทำงานสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาช่องการจำหน่ายทั้งใกล้และไกล  เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรร่วมเรียนรู้และมีรายได้เพิ่มขึ้นให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

 

รายละเอียดของงาน

 1. พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของชาวนาและเกษตรกร
 2. พัฒนาช่องทางจำหน่ายในระดับต่างๆ
 3. ประสานงานจัดการประชุมองค์กรชาวบ้านและเครือข่ายพันธมิตร
 4. สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆได้
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงานด้านสังคม มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ
 • มีความขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 

 • เงินเดือนพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์

   

หากสนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน มาได้ที่      

อีเมล : somjit@localact.org โทร 087-702-1425

อีเมล : pafan_lek @localact.org  โทร. 094-996-2930

รับสมัครถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

Contact : somjit@localact.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorระดมทุน / Fundraising

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more