There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการวิจัยหลากหลายโครงการภายใต้การสนับสนุนของ LINKAGES ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อให้สามารถต่อยอดโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นบริการภายใต้ศูนย์สุขภาพชุมชนในอนาคต ยกตัวอย่าง เช่น "โครงการประเมินความเป็นไปได้ของการใช้ชุดตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย สำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือด ในศูนย์สุขภาพชุมชนสำหรับชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองในประเทศไทย" หรือ Point of Care ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการวิจัย เพื่อให้ในอนาคตศูนย์สุขภาพชุมชนสามารถเป็นสถานที่ที่ให้บริการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หนองในและหนองในเทียม รวมทั้งเริ่มการรักษาหรือกระบวนการส่งต่อเพื่อการรักษาต่อไป

 

สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง กรุงเทพฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

บทบาทหน้าที่โดยรวม ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของหน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ภายใต้ LINKAGES เช่น Point of Care, STANDUP-TEEN เป็นต้น ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กรุงเทพนคร หรือ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง กรุงเทพมหานคร

 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ

1. เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ ลงในแบบฟอร์มต่างๆ ตามที่กำหนดของโครงการ

2. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการรักษา ตลอดจนการติดตามผลการรักษาของอาสาสมัครในโครงการ

3. จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของหน่วยงาน

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิจัยอย่างน้อย 1-2 ปี 

3. หากมีความรู้ด้านเอชไอวี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเฉพาะ Microsoft Office ได้

5. มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับที่ใช้งานได้

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

7. มีทักษะในการสื่อสารทั้งพูดและเขียนได้ดี

 

ระยะเวลาของสัญญาจ้าง  เริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

วันและเวลาปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับสถานที่ปฏิบัติงาน

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง อาคารเลขที่ 3 ชั้น 5 ซ.พัฒน์พงศ์ 1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  • วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.30. -19.00.

 

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) จดหมายสมัครงาน (cover letter) (2) ประวัติการทำงาน (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มายังอีเมล recruit@prevention-trcarc.org (หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9958 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2563 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

Contact : recruit@prevention-trcarc.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 10  ลาออก....
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่  9 สงครามเว็บบอร์ด
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อร้องกรรมาธิการ ป.ป.ช.สอบ ผช.รัฐมนตรีและพวกเหตุตั้งวิสาหกิจชุมชนมีพิรุธ
ศรีสุวรรณร้อง รมว.กท.อุตฯ จังหวัดโคราชปล่อยให้ทำโรงงานเกลืออย่างผิดกฎหมาย
ศรีสุวรรณชี้ ผบ.ทบ.สหรัฐฯและคณะมาไทยต้องกักตัว 14 วัน ศบค.อย่าเลือกปฏิบัติ
กลุ่มอนุรักษ์ฯ นักศึกษา บุกค้านเวที SEA โพแทช โวยประชาชนถูกปิดการมีส่วนร่วม
ศรีสุวรรณจี้กรมสรรพากรสอบบัญชีเงินรับบริจาค “ฌอน”ใช้แอบอ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่
View more