ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

ผู้ประสานงาน ธนาคารจิตอาสา

ธนาคารจิตอาสา เป็นทีมงานที่สนใจและให้คุณค่ากับงานพัฒนาจิตใจ โดยทำงานในรูปแบบและช่องทางที่ร่วมสมัย

ปัจจุบัน ทีมธนาคารจิตอาสากำลังดำเนินงานโครงการวิถีพัฒนาจิต โดยการสนับสนุนของ สสส. มีงานสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่
 1. วิจัยและจัดการความรู้
 2. งานฝึกอบรมการจัดกระบวนการ
 3. สื่อสารการตลาดใน social media เช่น  https://www.facebook.com/jitarsabank , https://www.facebook.com/happinessisthailand/ 
 4. กลไกสนับสนุนใน 3 platforms ได้แก่
JitArsaBank.com ให้บริการด้านการ matching อาสาสมัคร
HappinessIsThailand.com แหล่งข้อมูลช่องทางเพื่อการพัฒนาจิตใจที่หลากหลาย
Palangpandin.com แพลตฟอร์มที่ให้ความรู้และการอบรมเพื่อการยกระดับงานรับผิดชอบสังคม หรือ CSR ให้เป็นงานที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นองค์รวม

 

 

 

 


ขณะนี้พวกเรากำลังเปิดรับ ผู้ประสานงาน (project coordinator) 2 ตำแหน่ง เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์งานกับพวกเรา

 

งานนี้เหมาะสำหรับ:

1. ผู้แสวงหาคุณค่าในชีวิตและการทำงาน
2. สนใจการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง
3. ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับตนเองและโลก

 

คุณสมบัติ:

1. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาในระดับทางการและกึ่งทางการได้ดี (โทรศัพท์ เขียนจดหมาย อีเมล พูดคุยกับผู้คน)
2. มีความละเอียดรอบคอบ
3. สามารถทำงานโดยลำพังและทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
4. พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการทำงานกับผู้คนที่หลากหลายทั้งในแง่ generations และลักษณะองค์กร
5. มีพื้นฐานการใช้ Google Drive, Microsoft Word, Powerpoint และ Excel ที่ดี (หรือเป็นคนที่ยินดีเรียนรู้และเรียนรู้ได้เร็ว)
6. อ่านเขียนภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป

 

ลักษณะงาน:

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ประสานงานให้กิจกรรมของโครงการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- ประสานกับองค์กรที่เป็นภาคีเครือข่าย (องค์กรไม่แสวงผลกำไร, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานราชการ, กลุ่มอิสระ ฯลฯ) เพื่อจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ขับเคลื่อนงาน จัดกิจกรรมร่วมกัน
- การจัดทำเอกสารภายใน เช่น บันทึกประชุม, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน, การโทรศัพท์ หรือออกจดหมายทางการเพื่อขอความร่วมมือ
- ให้ความช่วยเหลือ แนะนำผู้ใช้ JitArsabank.com HappinessIsThailand.com และ Palangpandin.com
- งานสนับสนุนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานประจำ เวลาเข้าออกงาน 9.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ อาจมีงานที่ต้องค้างคืนต่างจังหวัดทำงานในวันหยุด หรือเริ่ม/เลิกงานก่อน/หลังเวลาที่กำหนดบางวัน
3. สถานที่ทำงานอยู่ที่ อารีย์ ซอย 5 (ใช้เวลาเดิน 7 นาทีจาก BTS อารีย์)

 

งานนี้น่าสนใจอย่างไร:

1.โอกาสที่ได้ทำงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมจริง ยกตัวอย่างเช่น JitArsaBank.com เป็นระบบ matching งานอาสาสมัครแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เชื่อมโยงให้ผู้คนในสังคมไทยได้เจอโอกาสการทำงานอาสาที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของเขา เกือบ 7 ปีที่เปิดให้บริการ ขณะนี้ระบบสมาชิกอาสา 90,000+ คน ที่ฝากเวลาตั้งใจทำอาสา 6,200,00+ ชั่วโมง โดยมีสมาชิกองค์กร 244 องค์กร เปิดงานมากกว่า 4,800+ งาน โดยมีอาสาได้ไปร่วมทำงานแล้ว 102,000+ ตำแหน่ง รวมถึงเรื่องราวดีๆ การเรียนรู้ และความเปลี่ยนแปลในสังคมอีกนับไม่ถ้วนที่เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของอาสาทุกคน

2.โอกาสเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้าน soft skill อาทิ เช่น life coach, mindfulness, ศิลปะเพื่อการเข้าใจตนเอง, การฟังอย่างลึกซึ้ง ฯลฯ ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญในที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นี้ รวมถึงโอกาสได้ใกล้ชิดกับครู อาจารย์ และนักวิชาการ ด้านจิตตปัญญาศึกษา

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางเมื่อต้องทำงานนอกสถานที่ และ ค่าโทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงาน

4. แต่งตัวมาทำงานตามสบาย

 

วิธีการสมัคร: หากมีคุณสมบัติตามที่ระบุ และ สนใจสมัครร่วมงานกับเรา ทางเรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้เห็นใบสมัครของคุณครับ โดยเอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้ครับ

1. Cover letter จดหมายปะหน้า

2. CV/resume

3. แบ่งปันมุมมองและเรื่องราวที่ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น
3.1 เป้าหมายชีวิตของคุณคือ? การทำงานกับเราจะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายชีวิตได้อย่างไร?
3.2 ทำไมคุณถึงเลือกสมัครงานกับเรา? และทำไมเราจึงควรเลือกรับคุณ?
3.3 อธิบาย ideal working environment
3.4 เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำโปรเจค หรือกิจกรรมเพื่อสังคม (ถ้ามี)
3.5 อธิบายข้อจำกัดของคุณ 3 อย่าง และในช่วงปีที่ผ่านมาคุณดูแลมันอย่างไรบ้าง?

 

กรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล JitArsaBank@gmail.com ด้วย email subject "สมัครงานผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล" 

 

หวังว่าเราจะได้ร่วมทำงาน สร้างสิ่งดีงามให้กับประเทศ เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกันครับ :-)

 

Contact : JitArsaBank@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinator