There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ผู้ประสานงาน ธนาคารจิตอาสา

ธนาคารจิตอาสา เป็นทีมงานที่สนใจและให้คุณค่ากับงานพัฒนาจิตใจ โดยทำงานในรูปแบบและช่องทางที่ร่วมสมัย

ปัจจุบัน ทีมธนาคารจิตอาสากำลังดำเนินงานโครงการวิถีพัฒนาจิต โดยการสนับสนุนของ สสส. มีงานสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่
 1. วิจัยและจัดการความรู้
 2. งานฝึกอบรมการจัดกระบวนการ
 3. สื่อสารการตลาดใน social media เช่น  https://www.facebook.com/jitarsabank , https://www.facebook.com/happinessisthailand/ 
 4. กลไกสนับสนุนใน 3 platforms ได้แก่
JitArsaBank.com ให้บริการด้านการ matching อาสาสมัคร
HappinessIsThailand.com แหล่งข้อมูลช่องทางเพื่อการพัฒนาจิตใจที่หลากหลาย
Palangpandin.com แพลตฟอร์มที่ให้ความรู้และการอบรมเพื่อการยกระดับงานรับผิดชอบสังคม หรือ CSR ให้เป็นงานที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นองค์รวม

 

 

 

 


ขณะนี้พวกเรากำลังเปิดรับ ผู้ประสานงาน (project coordinator) 2 ตำแหน่ง เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์งานกับพวกเรา

 

งานนี้เหมาะสำหรับ:

1. ผู้แสวงหาคุณค่าในชีวิตและการทำงาน
2. สนใจการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง
3. ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับตนเองและโลก

 

คุณสมบัติ:

1. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาในระดับทางการและกึ่งทางการได้ดี (โทรศัพท์ เขียนจดหมาย อีเมล พูดคุยกับผู้คน)
2. มีความละเอียดรอบคอบ
3. สามารถทำงานโดยลำพังและทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
4. พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการทำงานกับผู้คนที่หลากหลายทั้งในแง่ generations และลักษณะองค์กร
5. มีพื้นฐานการใช้ Google Drive, Microsoft Word, Powerpoint และ Excel ที่ดี (หรือเป็นคนที่ยินดีเรียนรู้และเรียนรู้ได้เร็ว)
6. อ่านเขียนภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป

 

ลักษณะงาน:

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ประสานงานให้กิจกรรมของโครงการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- ประสานกับองค์กรที่เป็นภาคีเครือข่าย (องค์กรไม่แสวงผลกำไร, ภาคธุรกิจ, หน่วยงานราชการ, กลุ่มอิสระ ฯลฯ) เพื่อจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ขับเคลื่อนงาน จัดกิจกรรมร่วมกัน
- การจัดทำเอกสารภายใน เช่น บันทึกประชุม, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน, การโทรศัพท์ หรือออกจดหมายทางการเพื่อขอความร่วมมือ
- ให้ความช่วยเหลือ แนะนำผู้ใช้ JitArsabank.com HappinessIsThailand.com และ Palangpandin.com
- งานสนับสนุนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานประจำ เวลาเข้าออกงาน 9.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ อาจมีงานที่ต้องค้างคืนต่างจังหวัดทำงานในวันหยุด หรือเริ่ม/เลิกงานก่อน/หลังเวลาที่กำหนดบางวัน
3. สถานที่ทำงานอยู่ที่ อารีย์ ซอย 5 (ใช้เวลาเดิน 7 นาทีจาก BTS อารีย์)

 

งานนี้น่าสนใจอย่างไร:

1.โอกาสที่ได้ทำงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมจริง ยกตัวอย่างเช่น JitArsaBank.com เป็นระบบ matching งานอาสาสมัครแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เชื่อมโยงให้ผู้คนในสังคมไทยได้เจอโอกาสการทำงานอาสาที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของเขา เกือบ 7 ปีที่เปิดให้บริการ ขณะนี้ระบบสมาชิกอาสา 90,000+ คน ที่ฝากเวลาตั้งใจทำอาสา 6,200,00+ ชั่วโมง โดยมีสมาชิกองค์กร 244 องค์กร เปิดงานมากกว่า 4,800+ งาน โดยมีอาสาได้ไปร่วมทำงานแล้ว 102,000+ ตำแหน่ง รวมถึงเรื่องราวดีๆ การเรียนรู้ และความเปลี่ยนแปลในสังคมอีกนับไม่ถ้วนที่เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของอาสาทุกคน

2.โอกาสเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้าน soft skill อาทิ เช่น life coach, mindfulness, ศิลปะเพื่อการเข้าใจตนเอง, การฟังอย่างลึกซึ้ง ฯลฯ ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญในที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นี้ รวมถึงโอกาสได้ใกล้ชิดกับครู อาจารย์ และนักวิชาการ ด้านจิตตปัญญาศึกษา

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางเมื่อต้องทำงานนอกสถานที่ และ ค่าโทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงาน

4. แต่งตัวมาทำงานตามสบาย

 

วิธีการสมัคร: หากมีคุณสมบัติตามที่ระบุ และ สนใจสมัครร่วมงานกับเรา ทางเรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้เห็นใบสมัครของคุณครับ โดยเอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้ครับ

1. Cover letter จดหมายปะหน้า

2. CV/resume

3. แบ่งปันมุมมองและเรื่องราวที่ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น
3.1 เป้าหมายชีวิตของคุณคือ? การทำงานกับเราจะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายชีวิตได้อย่างไร?
3.2 ทำไมคุณถึงเลือกสมัครงานกับเรา? และทำไมเราจึงควรเลือกรับคุณ?
3.3 อธิบาย ideal working environment
3.4 เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำโปรเจค หรือกิจกรรมเพื่อสังคม (ถ้ามี)
3.5 อธิบายข้อจำกัดของคุณ 3 อย่าง และในช่วงปีที่ผ่านมาคุณดูแลมันอย่างไรบ้าง?

 

กรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล JitArsaBank@gmail.com ด้วย email subject "สมัครงานผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล" 

 

หวังว่าเราจะได้ร่วมทำงาน สร้างสิ่งดีงามให้กับประเทศ เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกันครับ :-)

 

Contact : JitArsaBank@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 10  ลาออก....
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่  9 สงครามเว็บบอร์ด
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อร้องกรรมาธิการ ป.ป.ช.สอบ ผช.รัฐมนตรีและพวกเหตุตั้งวิสาหกิจชุมชนมีพิรุธ
ศรีสุวรรณร้อง รมว.กท.อุตฯ จังหวัดโคราชปล่อยให้ทำโรงงานเกลืออย่างผิดกฎหมาย
ศรีสุวรรณชี้ ผบ.ทบ.สหรัฐฯและคณะมาไทยต้องกักตัว 14 วัน ศบค.อย่าเลือกปฏิบัติ
กลุ่มอนุรักษ์ฯ นักศึกษา บุกค้านเวที SEA โพแทช โวยประชาชนถูกปิดการมีส่วนร่วม
ศรีสุวรรณจี้กรมสรรพากรสอบบัญชีเงินรับบริจาค “ฌอน”ใช้แอบอ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่
View more