ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีธุรการ (2 ตำแหน่ง)

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีธุรการ (2  ตำแหน่ง)

สถานที่ทำงาน : พิกัด กรุงเทพมหานคร - BTS (กรมป่าไม้)

 

ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

 

รายละเอียดของงาน

 

 • ทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท
   
 • คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท
   
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
 • จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีให้ระบบ
   
 • ดูแลการจัดทำภาษี หัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
   
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
   
 • จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี (สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้) *สาขาการบัญชี*
   
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office และ โปรแกรมซอฟแวร์ทางบัญชีได้
   
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนสูง
   
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน ยินดีเรียนรู้งาน และมีความตั้งใจ
   
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน กระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และงานที่เร่งรีบได้เป็นอย่างดี
   
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารและอัธยาศัยที่ดี
   
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
   
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สาขาบัญชี
   
 • โปรดระบุเงินเดือนตามที่ต้องการ พร้อมแนบ CV + Photo ทาง E-mail

Contact : admin@edfthai.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierผู้ประสานงาน / Coordinatorทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources