There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่วิชาการ (Technical Officer) ประจำสมุทรสาคร

                มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การ     สาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยากรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชน งานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ดังนี้

 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทิ่วิชาการ (Technical Officer)

  1. ติดตามข่าวสารและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ และย่อยเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ
  2. เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเมื่อมีกรณีร้องเรียนเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์ไทย
  3. บันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเคสเพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบ (ต้องจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)
  4. จัดทำหลักสูตร (เนื้อหา) เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในการทำงานด้านสิทธิแรงงาน และเพื่อใช้ในการให้ความรู้กับกลุ่มประชากรเป้าหมาย
  5. ติดตามสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในจังหวัดดำเนินงานของมูลธิรักษ์ไทยอย่างใกล้ชิด และจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์
  6. เป็นตัวแทนองค์กรในการประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นในข้อกฎหมาย การผลักดันเชิงนโยบาย และการทำเครือข่าย ตามโอกาส

               

สถานที่ปฏิบัติงาน      สมุทรสาคร

อัตรา                  1 อัตรา

เงินเดือน               ตามโครงสร้างองค์กร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- หากมีประสบการณ์ในงานพัฒนา งานเชิงสิทธิ งานรณรงค์เชิงนโยบาย หรือ มีประสบการณ์ด้านการทำงานให้ความรู้เรื่องสิทธิ หรือ ทำงานกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

- สามารถจัดกิจกรรมอบรม/การเรียนรู้ การแนะนำ / ให้ความรู้กฎหมายแรงงานข้ามชาติกับพนักงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะการวิเคราะห์ และ การจัดการกับปัญหาที่ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office โปรแกรมต่างๆ ได้ดี

Contact : anonglak@raksthai.org / kanlaya@raksthai.org / 02-0147322 ต่อ 103-106


ที่ปรึกษา / Consultant

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 10  ลาออก....
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่  9 สงครามเว็บบอร์ด
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อร้องกรรมาธิการ ป.ป.ช.สอบ ผช.รัฐมนตรีและพวกเหตุตั้งวิสาหกิจชุมชนมีพิรุธ
ศรีสุวรรณร้อง รมว.กท.อุตฯ จังหวัดโคราชปล่อยให้ทำโรงงานเกลืออย่างผิดกฎหมาย
ศรีสุวรรณชี้ ผบ.ทบ.สหรัฐฯและคณะมาไทยต้องกักตัว 14 วัน ศบค.อย่าเลือกปฏิบัติ
กลุ่มอนุรักษ์ฯ นักศึกษา บุกค้านเวที SEA โพแทช โวยประชาชนถูกปิดการมีส่วนร่วม
ศรีสุวรรณจี้กรมสรรพากรสอบบัญชีเงินรับบริจาค “ฌอน”ใช้แอบอ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่
View more