There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

การจัดจ้างผู้ให้บริการรับทำเงินเดือนสำหรับองค์กร (Payroll Administration-Outsourced Service) เพื่อเป็น framework agreement supplier - RFQ FA 19/110 THA-TH

ประเภทของบริการ: การคัดเลือกผู้ให้บริการการจัดจ้างผู้ให้บริการรับทำเงินเดือนสำหรับองค์กร (Payroll Administration-Outsourced Service) เพื่อเป็น framework agreement supplier
ระยะเวลา: 2 ปี 1 เดือน (1 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564)
ปิดรับสมัคร: 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 24.00 น.

 

องค์การอ็อกแฟมเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนจากทั่วโลกที่ทำงานร่วมกันเพื่อขจัดปัญหาความยากจน เรามีเครือข่ายอยู่ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยเรามีสถานะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สำนักงานเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และได้ดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ ทั่วประเทศ 


ทางองค์กรกำลังมองหาผู้ให้บริการรับทำเงินเดือนสำหรับองค์กร (Payroll Administration – Outsourced Service) เพื่อดูแลกระบวนการจ่ายเงินเดือนแบบครบวงจรให้กับพนักงานที่สังกัดสำนักงานประเทศไทย จำนวน 30-35 คน โดยมีความถูกต้องแม่นยำ ตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอ็อกแฟม และ กฎหมายแรงงานไทย


ทางองค์กร จึงอยากเรียนเชิญผู้ให้บริการรับทำเงินเดือน ร่วมส่งใบสมัคร เพื่อที่ทางองค์กรจะได้พิจารณาเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร และใช้บริการระยะยาวต่อไปในอนาคต หรือ Framework agreement supplier ระยะเวลาของสัญญาคือ 2 ปี 1 เดือน โดยจะมีการทำสัญญา 1 ปีแรกก่อน และต่อสัญญาในปีที่ 2 (โดยสามารถยกเว้นการเปรียบเทียบราคา) หากผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และผ่านการประเมินในปีแรก 

 

กรอบความรับผิดชอบและผลงานที่ต้องส่งมอบ (Scope of Services)
To process payroll for Thai staff and expat with work permit, including 

  1. Calculate monthly payroll with accuracy and timely 
  2. Proceed net payment to individual staff
  3. Provident fund calculation to make a payment and submit report to advised fund management company 
  4. Social security calculation to make a payment and submit report to Social Security Office 
  5. Tax calculation to make a payment and submit report to revenue department
  6. Generate and distribute monthly payslip to individual staff 
  7. Generate and distribute the Non - Resident Withholding Tax Certificate (50 Tawi) for each leaver at the end of the month (If there is any) and annually for current staff 
  8. Submit all above reports to Oxfam

 

Number of staff: 30 - 35 

 

Service Duration: 1 December 2019 – 31 December 2020 with renewable depending on performance smartification and cost effectiveness

 

คุณสมบัติ
•    มีประสบการณ์ให้บริการรับทำเงินเดือนให้กับหน่วยงานที่มีพนักงานตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
•    เป็นนิติบุคคลที่มีสถานะทางการเงินมั่นคง
•    มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงานไทยเป็นอย่างดี
•    มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และใช้โปรแกรมที่สามารถคำนวณเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับความซับซ้อนของกิจการและสามารถคำนวณภาษีและประกันสังคมตรงตามกฎหมาย
•    มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านงานบุคคลกับหน่วยงานประเภทต่างๆ หากมีประสบการณ์กับหน่วยงานไม่แสวงหากำไร หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ (NGO) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    
•    สามารถเริ่มเรียนรู้งานได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อเริ่มให้บริการได้ในรอบเงินเดือนธันวาคม 2562

 

วิธีสมัคร
กรุณาส่งเอกสารตามรายการด้านล่าง มาที่ thailandmeeting@oxfam.org.uk   
•    company profile พร้อมระบุรายชื่อหน่วยงานที่เคยให้บริการรับทำเงินเดือน พร้อมข้อมูลติดต่อบุคคลอ้างอิง (reference) อย่างน้อย 3 แห่ง 
•    ใบเสนอราคาค่าบริการรายเดือน หรือ proposal ระบุเงื่อนไขการชำระเงิน 
•    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และ ใบ ภ.พ. 20

 

สมัครภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 24.00 น. โดยระบุ Application for Framework Agreement – Payroll Administration Outsource Service - RFQ FA19/110/THA-TH ในหัวเรื่องของอีเมล องค์การอ็อกแฟมขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก รวมถึงปิดการรับสมัครเร็วกว่ากำหนดหากได้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ข้อมูลเชิงเทคนิค
คุณชินรัตน์ บุตรโท – ฝ่ายบุคคล
อีเมล์ CButtho@oxfam.org.uk 
โทร 02 248 1003 ต่อ 134
 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณดลพร อินทร์รุ่ง - ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
อีเมล์ DIntr-roong@oxfam.org.uk หรือ thailandmeeting@oxfam.org.uk
โทร 02 248 1003 ต่อ 155
 

Contact : Thailandmeeting@oxfam.org.uk / 02 248 1003


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierที่ปรึกษา / Consultantทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources