Start your job search

ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ Marketing Social Media, Webmaster

รายละเอียดมูลนิธิ The VII Academy Foundation Thailand

องค์กรของเราเป็นองค์กรอิสระ ไม่แสวงหาผลกำไร เริ่มก่อตั้งในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ปี 2019 เป็นองค์กรที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับเยาว์ชนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ ฟรี ในเรื่อง มีเดีย, การถ่ายภาพ, สื่อสำหรับข่าวต่างประเทศ เช่น CNN - UBC, การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายทั่วโลก, Festival, Exhibition, Workshop.

 

องค์กรก่อตั้งโดย Gary Knight, Ron Haviv ในอเมริกา ปี 2001 และ IDa Suriyapanyawong ในประเทศไทย ปี 2019 ซึ่งได้รับการขยายกลุ่มประเทศในอเมริกา,  ยุโรป มายังเอเชีย

 

สถาบัน/องค์กรแห่งนี้เปิดการเรียนการสอน ฟรี และการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการฝึกปฏิบัติด้านสื่อ มีเดีย แก่เยาว์ชนชาย-หญิง ในระดับโตแล้วจากชุมชนในเศรษฐกิจที่เปราะบาง หรือยากจน และส่งเสริมให้พวกเขาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในสังคม และอาชีพกับ องค์กร The VII Academy Foundation ขององค์กรได้ในอนาคตเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วพวกเขาจะถูกคัดเลือก ได้เข้าร่วมงานเป็นช่างภาพอิสระกับองค์กรของเราในอนาคตในโซน เอเชีย, อเมริกา และยุโรป.

 

ตำแหน่งงานที่รับสมัครด่วน พร้อมเริ่มงานทันที

 

1.ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายปฏิบัติการ ประจำสถาบัน VII Academy Foundation ประเทศไทย อายุ 25-55 ปี (รายได้ประจำ 18,000 – 25,000 บาท)

ลักษณะงาน

ประจำสำนักงาน The VII Academy Foundation Thailand  เชียงใหม่ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่เน้นทักษะภาษาอังกฤษเป็นหลัก

- เน้นมีทักษะ ภาษาอังกฤษดีมาก ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน สามารถติดต่อประสารงานกับผู้บริหารในไทย-อเมริกาได้ดี

- มีความสามารถในการจัดการองค์กร และรายงานผลการทำงานให้ผู้บริหารในไทยและอเมริกาประจำเดือน

- สามารถติดต่องานกับเพื่อนร่วมงานทาง Email ตอบกลับงาน ในไทย-อเมริกา และ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับ Conference Call เวลามีประชุมงานต่างประเทศได้

- สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศได้ครั้งคราว ตามคำสั่งของผู้บริหาร

 

2.เจ้าหน้าที่ Marketing Social Media, Webmaster อายุ 20 - 40 ปี (รายได้ประจำ 15,000 – 23,000)

ลักษณะงาน                              

ทำงานประจำสำนักงาน The VII Academy Foundation Thailand เชียงใหม่ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และ ผู้มีความสามารถในเรื่อง social Media ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เน้นคุณภาพความสามารถ มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี.

- มีทักษะและความสามารถจริงในการ ในการเขียน โครงการ เว็บสื่อสังคม Marketing Project, Social Media, Blogs, Webmaster, YouTube Channel และ Media อื่น ๆ

- สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศได้ครั้งคราว ตามคำสั่งของผู้บริหาร

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 25 - 55 ปี ( ตำแหน่งที1 )
  2. เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20- 40 ปี  ( ตำแหน่งที่ 2 ) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และ ผู้มีความสามารถในเรื่อง social Media
  3. ไม่กำกัดวุฒิการศึกษาเนื่องจากเราเป็นมูลนิธิต้องการให้โอกาสคนที่มีประสิทธิภาพและความสามารถทำงานได้จริง
  4. มีใจรักในการทำงานกับองค์กรมูลนิธิ ไม่แสวงหาผลกำไร
  5. ทัศนคติดี ไม่นินทา ไม่มีอคิติกับองค์กร หรือนักเรียนที่ยากจน และเพื่อนร่วมงาน
  6. มีความมั่นใจในทักษะของภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฟัง - อ่าน – เขียน (สำหรับตำแหน่งที่ 1 )
  7. มีความสามารถในการใช้ Marketing Project, Social Media, YouTube Channel, Blogs, Media อื่นๆ  (สำหรับตำแหน่งที่ 2 )
  8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
  9. สามารถเดินทางไป-กลับทำงานที่ Office แถวอำเภอ หางดง เชียงใหม่ได้

 

หมายเหตุ :: เวลาของการปฏิบัติงาน อาจไม่แน่นอน หรืออาจเข้า สำนักงาน มูลนิธิ Office VII Academy Thailand เป็นบางวันและบางเวลา เนื่องจากองค์กรของเราขึ้นตรงกับVII Academy America ดังนั้นการเข้างานจึงไม่ได้กำหนดเวลาที่ชัดเจนทั้งหมด

 

สวัสดิการ

  - รายได้ประจำ ขึ้นอยู่กับความสามารถจริง จะปรับขึ้นให้สูงกว่าเดิมเมื่อทำงานไประยะหนึ่งแล้ว

  - ค่าเดินทาง + ค่าที่พัก + ค่าเบี้ยเลี้ยง ( *กรณีเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ทั้ง 2 ตำแหน่งนี้ )

  - ชุดยูนิฟอร์ม หลังผ่านงาน 2 ชุดฟรี

  - ประกันสังคม

  - วันหยุดพักร้อนประจำปี

  - กิจกรรมสัมพันธ์ Team Building

  - ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในไทย และต่างประเทศ

 

:: หมายเหตุ :::

ติดต่อสมัครงาน ส่ง Resume มาที่ Emailของ คุณ ไอด้า สุริยปัญญาวงศ์ ( วิลเลี่ยมส์ ) ประธานมูลนิธิ

ida@Theviifoundation.org

ida@vii.academy

 

 

เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 23 กันยายน 2019  เวลา. 23.50 น.

นัดสัมภาษณ์ วันที่ 26 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.

ประกาศผล วันที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.

เริ่มงานเดือนถัดไป

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :::  สำนักงาน Office The VII Academy Foundation Thailand

                        31 หมู่ 9 ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230

                        โทร : 052-000665, 081-6347617

                        ida@vii.acdemy 

                        ida@Theviifoundation.org

 

สถานที่ตั้งมูลนิธิ

The VII Academy Foundation Thailand ใกล้เคียงตรงข้ามกับ Buzzy Beebike (ค้นหาใน Google map)

 

Website มูลนิธิ

www.vii.academy

www.Theviifoundation.org

Contact : ida@vii.acdemy