There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตการรับสมัคร 30 กันยายน 2562

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตการรับสมัคร 30 กันยายน 2562

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ด้วย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 •  ประสานงานความร่วมมือระหว่าง สวท กับหน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรที่ให้ทุน

รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์กรแก่หน่วยงานต่างประเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือแปลเป็นภาษาไทย
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์

     หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 2. อายุไม่เกิน 45 ปี
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน และแปล ในระดับดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี  
 5. หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมาย

สมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง-

ประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : ppat.bkk@gmail.com , a.ppatbkk@gmail.com, Yongyuth26@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก https://drive.google.com/file/d/1wuqOSQ6KUBiOcXWHpR04Mow3SMP0exgp/view

Contact : โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : ppat.bkk@gmail.com , a.ppatbkk@gmail.com,Yongyuth26@gmail.com


Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more