There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

ศรีสุวรรณจี้กรมสรรพากรสอบบัญชีเงินรับบริจาค “ฌอน”ใช้แอบอ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่

 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่สังคมออนไลน์ วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรณีนักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง 'ฌอน บูรณะหิรัญ' แสดงการรับเงินบริจาคกว่า 8 แสนบาท แต่ปรากฎว่ามีการนำไปใช้บริจาคช่วยโควิด-19 ไม่ช่วยไฟป่าตามวัตถุประสงค์ขอรับเงินบริจาค และนำเงินไปผลิตสื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตนกว่า 2.5 แสนบาท อีกทั้งยังไม่มีการเปิดเผยยอดบัญชีรายรับเงินบริจาคนั้น

มีการตั้งข้อสังเกตของประชาชนทั่วไปว่าเอกสารหลักฐานที่ฌอนนำออกมาชี้แจงนั้น ส่วนใหญ่เน้นที่การจัดทำสื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเอง และการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำไปช่วยโควิด-19 โดยช่วยโรงพยาบาลต่างๆหลายจังหวัด ไปจนถึง อ.แว้ง จ.นราธิวาส มิได้เป็นการนำเงินบริจาคไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการช่วยดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการเฉพาะตามที่แจ้งในเพจส่วนตัวตอนขอรับบริจาคแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับบริจาค อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตาม ปอ.มาตรา 341

นอกจากนั้น รายการค่าใช้จ่ายตามหลักฐานใบเสร็จที่นำมาแสดง ปรากฏว่าบางบิลเป็นชื่อบริษัท ด๊อท ลีดเดอร์ส จำกัด อยู่ด้วย ซึ่งอาจจะเป็นการนำไปแอบอ้างการเคลมภาษีเพื่อขอยกเว้นภาษีหรือลดประจำปีของบริษัทดังกล่าวได้ ซึ่งหากทำเช่นนั้นจริงย่อมมีความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม ปอ.มาตรา 172 ประกอบ พรบ.ประมวลรัษฎากร 2481 ได้

ทั้งนี้ผู้ที่จะต้องตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบริจาคดังกล่าว ว่ามีการรับ-การจ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคทุกบาท ทุกสตางค์หรือไม่นั้น คือ กรมสรรพากร ซึ่งจะสามารถชี้ให้เห็นว่าเงินบริจาคทั้งหมดมีแค่ 8 แสนกว่าบาทจริงหรือมีมากกว่านั้น มีการนำเงินบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและหรือใช้ในนามบริษัท ด๊อท ลีดเดอร์ส จำกัด แล้วนำมาแอบอ้างเป็นการบริจาคส่วนตัวหรือบริจาคโดยบริษัท มิได้กล่าวถึงการรับบริจาคมาหรือไม่ อย่างไร

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ทำคำร้องเป็นหนังสือส่งไปยังอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมาย ในการตรวจสอบการยื่นแบบรายได้ประจำปีของ 'ฌอน บูรณะหิรัญ' และบริษัท ด๊อท ลีดเดอร์ส จำกัด ว่ามีการแสดงแบบรายได้-รายจ่ายเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง หรือมีการแอบอ้างการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคดังกล่าวหรือไม่ต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด