ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Start your job search

‘ซาบีน่า’ ผนึก ‘โรบินสัน’ ร่วมโครงการ “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ปีที่ 13

 

8 ตุลาคม 2562 :  บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และนางสาววีราภรณ์ เนตรคง ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ ผนึกความร่วมมือกับบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) โดยนางนิลุบล เลิศมีมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าสตรี และนายสรวิศ ผลภาษี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโครงการ “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ปีที่ 13 โดยห้างสรรพสินค้าโรบินสันจะอำนวยความสะดวกในการเป็นช่องทางให้จิตอาสาขอรับชุดเย็บเต้านมเทียม และส่งมอบเต้านมเทียมที่เย็บเรียบร้อยแล้วคืนได้ที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งจะเป็นสื่อกลางในการส่งต่อเต้านมเทียมที่เย็บสำเร็จให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผ่านโรงพยาบาล และศูนย์มะเร็งทั่วประเทศ อีกด้วย

 

**************************************************

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศิริขวัญ มั่นจิตจันทรา (หยิง) บริษัท ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ในนาม บมจ.ซาบีน่า)

โทร.081 914 7556 Email : sirikwani2c@gmail.com